117,00 zł
-2,50% -3,00 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Komunikaty spółki - KGHM

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości
Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 3 lutego 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2017
Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 7 grudnia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości zagranicznych aktywów górniczych
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2016 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 9 listopada 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl