63,26 zł
0,93% 0,58 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Akcjonariat - KGHM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 652 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 200 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63 589 900
Liczba głosów na WZA: 200 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31,79%
Kapitał akcyjny: 2 000 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63 589 900
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 68,21%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 63 589 900 (31,79%) 63 589 900 (31,79%) 2010-01-08 MAZURY, OBR, ZFM, BDZ, PKN, FAMEG, PKO, LTS, PCE, PGN, KOZIENIC, ENA, ATT, PGE, TPE, GPW, JSW, PHN, ENG, ARP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


serie A - przekształcenie PP w SA 1991-09-09 5 300 000
100,00 5 300 000
530 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1991-09-12
1997-07-10
seria A - z kapitału zapasowego 1997-04-30 14 700 000
100,00 20 000 000
2 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-05-15
1997-07-10
split 1:10 1997-04-30
10,00 200 000 000
2 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kurek Ryszard 0 (-10) 0,00 0 (-10) 0,00 2010-12-17
Skarb Państwa 83 589 900 (-4 977 689) 41,79 (-2,49) 83 589 900 (-4 977 689) 41,79 (-2,49) 2007-05-16
Kompania Węglowa SA, Katowice 5 000 000 2,50 5 000 000 2,50 2007-05-16
Deutsche Bank Trust Company Americas 9 930 074 (-239 378) 4,96 (-0,12) 9 930 074 (-239 378) 4,96 (-0,12) 2006-09-11
Kurek Ryszard 10 0,00 10 0,00 2006-08-11
Deutsche Bank Trust Company Americas 10 169 452 (449 948) 5,08 (0,23) 10 169 452 (449 948) 5,08 (0,23) 2006-07-27
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 719 504 (-293 512) 4,85 (-0,15) 9 719 504 (-293 512) 4,85 (-0,15) 2006-05-11
Lansdowne Partners Ltd Partnership zarządzane fundusze 9 282 114 (-1 290 327) 4,64 (-0,64) 9 282 114 (-1 290 327) 4,64 (-0,64) 2006-01-09
J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Ltd. przez podmioty zależne 1 423 160 (-8 628 480) 0,71 (-4,31) 1 423 160 (-8 628 480) 0,71 (-4,31) 2005-11-21
J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Ltd. przez podmioty zależne 10 051 640 5,02 10 051 640 5,02 2005-10-04
Lansdowne Partners Ltd Partnership zarządzane fundusze 10 572 441 5,28 10 572 441 5,28 2005-07-12
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 013 016 (882 134) 5,00 (0,44) 10 013 016 (882 134) 5,00 (0,44) 2005-05-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 130 882 (-1 180 948) 4,56 (-0,59) 9 130 882 (-1 180 948) 4,56 (-0,59) 2005-04-07
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 311 830 (435 806) 5,15 (0,22) 10 311 830 (435 806) 5,15 (0,22) 2005-03-17
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 876 024 (-200 000) 4,93 (-0,10) 9 876 024 (-200 000) 4,93 (-0,10) 2005-01-04
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 076 024 (471 618) 5,03 (0,23) 10 076 024 (471 618) 5,03 (0,23) 2004-12-29
PKO BP SA 9 911 001 (-839 921) 4,95 (-0,43) 9 911 001 (-839 921) 4,95 (-0,43) 2004-11-24
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 604 406 (-511 776) 4,80 (-0,25) 9 604 406 (-511 776) 4,80 (-0,25) 2004-07-07
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 116 182 (602 640) 5,05 (0,30) 10 116 182 (602 640) 5,05 (0,30) 2004-06-21
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 513 542 (-4 961 426) 4,75 (-2,48) 9 513 542 (-4 961 426) 4,75 (-2,48) 2004-05-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 14 474 968 (168 200) 7,23 (0,08) 14 474 968 (168 200) 7,23 (0,08) 2003-03-31
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 14 306 768 (-2 615 432) 7,15 (-1,31) 14 306 768 (-2 615 432) 7,15 (-1,31) 2003-03-30
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 16 922 200 (-2 457 248) 8,46 (-1,22) 16 922 200 (-2 457 248) 8,46 (-1,22) 2002-12-31
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 19 379 448 (-1 802 394) 9,68 (-0,91) 19 379 448 (-1 802 394) 9,68 (-0,91) 2002-12-19
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 21 181 842 (-4 097 820) 10,59 (-2,04) 21 181 842 (-4 097 820) 10,59 (-2,04) 2002-12-09
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 25 279 662 (-4 062 498) 12,63 (-2,04) 25 279 662 (-4 062 498) 12,63 (-2,04) 2002-07-31
WSK PZL-Świdnik SA 0 (-5 200 000) 0,00 (-2,60) 0 (-5 200 000) 0,00 (-2,60) 2002-06-26
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 29 342 160 (-436 900) 14,67 (-0,22) 29 342 160 (-436 900) 14,67 (-0,22) 2002-04-04
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 29 779 060 (-3 719 348) 14,89 (-1,86) 29 779 060 (-3 719 348) 14,89 (-1,86) 2001-12-11
Emerging Markets Growth Fund, Inc. w tym GDR-y 9 477 600 (-524 800) 4,74 (-0,26) 9 477 600 (-524 800) 4,74 (-0,26) 2001-11-14
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 33 498 408 (-3 733 298) 16,75 (-1,87) 33 498 408 (-3 733 298) 16,75 (-1,87) 2001-10-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 37 231 706 (-585 900) 18,62 (-0,29) 37 231 706 (-585 900) 18,62 (-0,29) 2001-08-07
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 37 817 606 (-1 669 980) 18,91 (-0,83) 37 817 606 (-1 669 980) 18,91 (-0,83) 2001-06-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 39 487 586 (-2 443 100) 19,74 (-1,23) 39 487 586 (-2 443 100) 19,74 (-1,23) 2001-04-27
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 41 930 686 (-4 575 472) 20,97 (-2,28) 41 930 686 (-4 575 472) 20,97 (-2,28) 2001-02-20
PKO BP SA 10 750 922 (250 922) 5,38 (0,13) 10 750 922 (250 922) 5,38 (0,13) 2001-01-15
Skarb Państwa 88 567 589 (-10 500 000) 44,28 (-5,25) 88 567 589 (-10 500 000) 44,28 (-5,25) 2001-01-12
PKO BP SA 10 500 000 5,25 10 500 000 5,25 2001-01-12
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 46 506 158 23,25 46 506 158 23,25 2000-12-13
Citibank NA zmiana depozytariusza 0 (-52 000 000) 0,00 (-26,00) 0 (-52 000 000) 0,00 (-26,00) 2000-12-13
Emerging Markets Growth Fund, Inc. w tym GDR-y 10 002 400 5,00 10 002 400 5,00 2000-01-31
WSK PZL-Świdnik SA 5 200 000 2,60 5 200 000 2,60 1999-12-22
Skarb Państwa 99 067 589 (-5 200 211) 49,53 (-2,60) 99 067 589 (-5 200 211) 49,53 (-2,60) 1999-12-22
Citibank NA GDR - depozytariusz 52 000 000 (70 600) 26,00 (0,04) 52 000 000 (70 600) 26,00 (0,04) 1999-12-22
Citibank NA GDR - depozytariusz 51 929 400 (7 814 206) 25,96 (3,90) 51 929 400 (7 814 206) 25,96 (3,90) 1999-09-21
Citibank NA GDR - depozytariusz 44 115 194 (1 159 194) 22,06 (0,58) 44 115 194 (1 159 194) 22,06 (0,58) 1999-05-21
Citibank NA GDR - depozytariusz 42 956 000 (8 422 672) 21,48 (4,21) 42 956 000 (8 422 672) 21,48 (4,21) 1999-04-20
Citibank NA GDR - depozytariusz 34 533 328 (4 053 896) 17,27 (2,03) 34 533 328 (4 053 896) 17,27 (2,03) 1999-01-22
Citibank NA GDR - depozytariusz 30 479 432 (4 096 694) 15,24 (2,05) 30 479 432 (4 096 694) 15,24 (2,05) 1998-11-04
Citibank NA GDR - depozytariusz 26 382 738 (4 565 762) 13,19 (2,28) 26 382 738 (4 565 762) 13,19 (2,28) 1998-05-14
Skarb Państwa 104 267 800 (-30 000 000) 52,13 (-15,00) 104 267 800 (-30 000 000) 52,13 (-15,00) 1998-02-23
Citibank NA GDR - depozytariusz 21 816 976 (-4 262 494) 10,91 (-2,13) 21 816 976 (-4 262 494) 10,91 (-2,13) 1998-02-06
Citibank NA GDR - depozytariusz 26 079 470 13,04 26 079 470 13,04 1998-01-12
Skarb Państwa 134 267 800 67,13 134 267 800 67,13 1997-07-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-11-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2013-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2012-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,34 zł
2012-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,34 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2011-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 14,90 zł
2011-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,90 zł
2010-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2008-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2007-09-10 Wypłata II raty dywidendy Dywidenda na akcję: 16,98 zł
2007-07-10 Wypłata I raty dywidendy Dywidenda na akcję: 16,98 zł
2007-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 16,98 zł
2007-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,00 zł
2006-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2006-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2006-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2005-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2005-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2001-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl