167,20 zł
-0,65% -1,10 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wyniki finansowe - INGBSK			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 935 100 935 000 961 200 1 010 500
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 286 600 285 600 294 700 303 100
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 943 000 971 100 1 151 200 1 074 800
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 254 100 337 400 524 900 433 600
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 205 700 259 200 406 900 332 000
Amortyzacja (tys. zł) 57 200 42 200 45 600 46 100
Aktywa (tys. zł) 108 893 100 112 732 700 115 639 700 116 550 000
Kapitał własny (tys. zł)* 10 677 900 10 667 700 10 810 100 10 976 700
Liczba akcji (tys. szt.) 130 100,000 130 100,000 130 100,000 130 100,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 82,075 81,996 83,091 84,371
Zysk na akcję (zł) 1,581 1,992 3,128 2,552
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl