166,30 zł
-0,54% -0,90 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Komunikaty spółki - INGBSK

Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.
Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217.
Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch.
Wyniki finansowe
Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.
Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A.
Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego ING Banku Śląskiego S.A., jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
Wyniki finansowe
Aktualizacja ratingów przez agencję Moody’s.
Zmiany w składzie Zarządu Banku.
Umowa Udostępnienia Papierów Wartościowych z ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Finalizacja transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.
Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.
Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl