174,00 zł
1,16% 2,00 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Komunikaty spółki - INGBSK

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Nadanie ratingów przez agencję Fitch.
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnego zalecenia dywidendowego za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania wypłaty dywidendy za rok 2016.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A.
Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A.
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2016 r.
Wyniki finansowe
Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2017.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl