180,50 zł
1,46% 2,60 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Komunikaty spółki - INGBSK

Wyniki finansowe
Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2017.
Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s.
Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.
Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217.
Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch.
Wyniki finansowe
Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.
Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A.
Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego ING Banku Śląskiego S.A., jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
Wyniki finansowe
Aktualizacja ratingów przez agencję Moody’s.
Zmiany w składzie Zarządu Banku.
Umowa Udostępnienia Papierów Wartościowych z ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl