Wyniki finansowe - GPW			

Skonsolidowane raporty roczne

2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 273 825 283 762 317 561 327 890
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 125 257 118 636 135 356 152 644
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 121 531 117 338 135 360 153 184
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 105 774 113 310 112 079 123 652
Amortyzacja (tys. zł) 16 564 25 722 28 769 26 837
EBITDA (tys. zł) 141 821 144 358 164 125 179 481
Aktywa (tys. zł) 959 024 933 802 1 024 159 1 022 815
Kapitał własny (tys. zł)* 554 512 636 985 699 350 720 721
Liczba akcji (tys. szt.) 41 972,000 41 972,000 41 972,000 41 972,000
Zysk na akcję (zł) 2,520 2,700 2,670 2,946
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,211 15,176 16,662 17,171
Raport zbadany przez audytora T T T T
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl