Wyniki finansowe - GPW

Zobacz wszystkie raporty finansowe GPW


			

Skonsolidowane raporty roczne

2010 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 225 629 268 797 273 825 283 762
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 91 750 133 656 125 257 118 636
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 115 344 163 062 130 774 129 832
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 94 692 133 742 105 774 113 310
Amortyzacja (tys. zł) 16 681 15 620 16 564 25 722
EBITDA (tys. zł) 108 431 149 276 141 821 144 358
Aktywa (tys. zł) 558 526 732 907 959 024 1 059 128
Kapitał własny (tys. zł)* 523 843 523 209 554 512 636 985
Liczba akcji (tys. szt.) 41 972,000 41 972,000 41 972,000 41 972,000
Zysk na akcję (zł) 2,256 3,186 2,520 2,700
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,481 12,466 13,211 15,176
Raport zbadany przez audytora T T N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej