Wyniki finansowe - GPW			

Skonsolidowane raporty roczne

2011 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 268 797 273 825 283 762 317 561
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 133 656 125 257 118 636 135 356
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 163 062 130 774 129 832 139 105
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 133 742 105 774 113 310 112 079
Amortyzacja (tys. zł) 15 620 16 564 25 722 28 769
EBITDA (tys. zł) 149 276 141 821 144 358 164 125
Aktywa (tys. zł) 732 907 959 024 933 802 1 024 159
Kapitał własny (tys. zł)* 523 209 554 512 636 985 699 350
Liczba akcji (tys. szt.) 41 972,000 41 972,000 41 972,000 41 972,000
Zysk na akcję (zł) 3,186 2,520 2,700 2,670
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,466 13,211 15,176 16,662
Raport zbadany przez audytora T N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl