7,11 zł
2,45% 0,17 zł
BIOTON SA (BIO)

Akcjonariat - BIOTON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 610 494 462 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 85 864 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 128 610
Liczba głosów na WZA: 85 864 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,89%
Kapitał akcyjny: 1 717 284 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 128 610
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,89%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 59,11%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bimeda Holding Ltd. 11 303 704 (13,16%) 11 303 704 (13,16%) 2015-07-28 -
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 10 192 484 (11,87%) 10 192 484 (11,87%) 2013-09-06 -
Troqueera Enterprises Ltd. 8 480 570 (9,87%) 8 480 570 (9,87%) 2014-02-13 -
Ais Investment 2 sp. z o.o. 5 151 852 (5,99%) 5 151 852 (5,99%) 2015-07-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykonanie warrantów subskrypcyjnych 284 474 459
0,00
0,20 0,00 6 025 305 201
1 205 061 040,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-28
2011-11-23
seria I - za akcje BioPartners Holding AG 81 489 729
183 351 890,25
0,20 2,25 2 721 902 805
544 380 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-05-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria AB 165 679 888
0,00
0,20 0,00 8 586 416 312
1 717 283 262,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
2013-09-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria AA 33 951 250
0,00
0,20 0,00 8 420 736 424
1 684 147 284,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
2013-09-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria AB 1 084 320 112
0,00
0,20 0,00 8 386 785 174
1 677 357 034,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-11
seria F - Prokom Investments 8 500 000
0,00
1,00 0,00 188 600 934
188 600 934,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-21
2006-06-06
2006-06-29
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 516 057 736
0,00
0,20 0,00 7 302 465 062
1 460 493 012,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-29
2012-05-23
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 63 291 139
0,00
0,20 0,00 6 786 407 326
1 357 281 465,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-20
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 94 614 264
18 922 852,80
0,20 0,20 6 723 116 187
1 344 623 237,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-06
2012-01-25
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 603 196 722
0,00
0,20 0,00 6 628 501 923
1 325 700 384,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-05
seria K - Marvel Bioscience Ltd. za 50 proc. udziałów w Nong Investment Ltd 32 619 428
34 250 399,40
0,20 1,05 3 026 712 233
605 342 446,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-20
2008-05-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-06-30 95 015 500
0,00
1,00 0,00 95 015 500
95 015 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2004-08-02
2005-03-31
seria B - subskrypcja prywatna 2004-08-06 66 766 497
66 766 497,00
1,00 1,00 161 781 997
161 781 997,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2004-08-17
2006-02-15
seria C - subskrypcja publiczna 2004-09-21 16 000 000
44 000 000,00
1,00 2,75 177 781 997
177 781 997,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2005-03-17
2005-03-31
seria D - akcjonariusze Scitech Genetics kapitał docelowy 2005-11-28 298 358
2 873 187,54
1,00 9,63 178 080 355
178 080 355,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-21
2006-03-28
2006-06-02
seria E - Prokom Investments kapitał docelowy 2006-01-05 2 020 579
20 205 790,00
1,00 10,00 180 100 934
180 100 934,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-26
2006-04-19
2006-06-02
split 1:5 2006-05-26 0
0,00
0,20 0,00 943 004 670
188 600 934,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-13
2006-06-20
seria G - prawo poboru 5:9 2006-05-26 1 697 408 406
356 455 765,26
0,20 0,21 2 640 413 076
528 082 615,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-07
2006-08-16
2006-08-30
seria H - oferta menedżerska 2006-06-30 39 606 195
7 921 239,00
0,20 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - inwestorzy kwalifikowani 2007-12-17 272 190 000
244 971 000,00
0,20 0,90 2 994 092 805
598 818 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-01-11
seria L - Amestor Ltd. zakup Tricel S.A. 2008-02-29 33 082 033
35 066 954,98
0,20 1,06 3 059 794 266
611 958 853,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-20
2008-05-26
seria P za warranty subskrypcyjne; pracownicy spółki 2009-04-06 6 000 000
1 200 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O za warranty subskrypcyjne, członkowie zarządu Bioton SA 2009-04-06 132 400 000
26 480 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N za warranty subskrypcyjne 2009-04-06 483 206 610
96 641 322,00
0,20 0,20 3 843 000 876
768 600 175,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06

2009-05-04
seria M - subskrypcja prywatna 2009-04-06 300 000 000
60 000 000,00
0,20 0,20 3 359 794 266
671 958 853,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06
2009-04-28
2009-05-04
seria S - Chione Limited kapitał docelowy, za warranty subskrypcyjne 2009-04-21 134 870 120
0,00
0,20 0,00 4 445 376 196
889 075 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-29
2009-05-07
2009-05-29
seria R - subskrypcja prywatna kapitał docelowy, za warranty subskrypcyjne 2009-04-21 467 505 200
0,00
0,20 0,00 4 310 506 076
862 101 215,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-29
2009-05-07
2009-05-29
seria T - Ryszard Krauze kapitał decelowy, za warranty subskrypcyjne 2009-06-30 250 000 000
50 000 000,00
0,20 0,20 4 695 376 196
939 075 239,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-03
2009-09-15
2009-11-03
seria U za warranty subskrypcyjne 2009-10-16 595 000 000
119 000 000,00
0,20 0,20 5 290 376 196
1 058 075 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-11
2010-01-05
seria W - subskrypcja prywatna za 4,48 proc. akcji SciGen Ltd. 2010-05-07 89 474 460
19 684 381,20
0,20 0,22 5 379 850 656
1 075 970 131,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-15
2010-10-13
seria Z - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-05-25 454 545 454
99 999 999,88
0,20 0,22 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Y - Chione Limited za imienne warranty subskrypcyjne 2011-02-25 100 000 000
20 000 000,00
0,20 0,20 5 479 850 656
1 095 970 131,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-04
2011-05-04
seria A1 - subskrypcja prywatna płatności na rzecz Troqueera Enterprises Limited 2011-09-22 260 980 086
52 196 017,20
0,20 0,20 5 740 830 742
1 148 166 148,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-30
2011-10-20
seria AA - Troqueera Enterprises Limited za imienne warranty subskrypcyjne 2011-10-19 1 595 585 570
319 117 114,00
0,20 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria AB - Troqueera Enterprises Limited za warranty subskrypcyjne 2012-12-03 1 250 000 000
250 000 000,00
0,20 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-21

seria AC - subskrypcja prywatna 2013-09-30 3 688
737,60
0,20 0,20 8 586 420 000
1 717 284 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-09
scalenie akcji 100:1 2013-09-30 0
0,00
20,00 0,00 85 864 200
1 717 284 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-12
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2013-09-30 0
0,00
20,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2013-12-18 3 960 000
0,00
20,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 874 655 (113 000) 1,01 (0,13) 874 655 (113 000) 1,01 (0,13) 2015-07-28
Altus TFI SA 761 655 (-3 773 130) 0,88 (-4,40) 761 655 (-3 773 130) 0,88 (-4,40) 2015-07-21
Altus TFI SA 4 534 785 (2 221 000) 5,28 (2,59) 4 534 785 (2 221 000) 5,28 (2,59) 2015-07-15
Bimeda Holding Ltd. 5 151 852 5,99 5 151 852 5,99 2015-07-13
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 313 785 (-1 980 246) 2,69 (-2,31) 2 313 785 (-1 980 246) 2,69 (-2,31) 2015-07-13
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 294 031 5,00 4 294 031 5,00 2015-02-05
Troqueera Enterprises Ltd. 10 080 570 (-977 864 190) 11,74 (0,24) 10 080 570 (-977 864 190) 11,74 (0,24) 2014-02-12
Ogółem 85 864 200 (-8 500 555 800) 0 85 864 200 (-8 500 555 800) 0 2013-11-13
Ogółem 8 586 420 000 (3 688) 0 8 586 420 000 (3 688) 0 2013-10-09
Ogółem 8 586 416 312 (199 631 138) 0 8 586 416 312 (199 631 138) 0 2013-09-13
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 115 248 302 (1 104 095 819) 12,98 1 115 248 302 (1 104 095 819) 12,98 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 11 152 483 (1 000 665) 12,98 (1,16) 11 152 483 (1 000 665) 12,98 (1,16) 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 10 151 818 (-1 009 096 485) 11,82 (-0,05) 10 151 818 (-1 009 096 485) 11,82 (-0,05) 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 019 248 303 (-95 999 999) 11,87 (-1,11) 1 019 248 303 (-95 999 999) 11,87 (-1,11) 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 115 248 302 12,98 (-0,31) 1 115 248 302 12,98 (-0,31) 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 115 248 302 13,29 (0,31) 1 115 248 302 13,29 (0,31) 2013-08-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 115 248 302 (-257 323 929) 12,98 (-3,38) 1 115 248 302 (-257 323 929) 12,98 (-3,38) 2013-08-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 372 572 231 (-191 370 259) 16,36 (-2,28) 1 372 572 231 (-191 370 259) 16,36 (-2,28) 2013-08-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 563 942 490 (143 519 717) 18,64 (-0,81) 1 563 942 490 (143 519 717) 18,64 (-0,81) 2013-06-27
Troqueera Enterprises Ltd. 987 944 760 (978 065 313) 11,50 987 944 760 (978 065 313) 11,50 2013-01-25
Troqueera Enterprises Ltd. 9 879 447 (-978 065 313) 11,50 (-0,27) 9 879 447 (-978 065 313) 11,50 (-0,27) 2013-01-25
Troqueera Enterprises Ltd. 987 944 760 11,77 (0,27) 987 944 760 11,77 (0,27) 2013-01-25
Troqueera Enterprises Ltd. 987 944 760 (-4 500 000) 11,50 (-0,33) 987 944 760 (-4 500 000) 11,50 (-0,33) 2013-01-25
Troqueera Enterprises Ltd. 992 444 760 (-311 915 422) 11,83 (-3,72) 992 444 760 (-311 915 422) 11,83 (-3,72) 2013-01-18
Troqueera Enterprises Ltd. 1 304 360 182 (681 320 112) 15,55 (8,13) 1 304 360 182 (681 320 112) 15,55 (8,13) 2013-01-14
Ogółem 8 386 785 174 (1 084 320 112) 0 8 386 785 174 (1 084 320 112) 0 2013-01-11
Troqueera Enterprises Ltd. 623 040 070 7,42 (-1,11) 623 040 070 7,42 (-1,11) 2012-06-20
Troqueera Enterprises Ltd. 623 040 070 (-193 080 495) 8,53 (-2,64) 623 040 070 (-193 080 495) 8,53 (-2,64) 2012-06-20
Troqueera Enterprises Ltd. 816 120 565 (-200 000 000) 11,17 (-2,74) 816 120 565 (-200 000 000) 11,17 (-2,74) 2012-05-28
Troqueera Enterprises Ltd. 1 016 120 565 (350 557 736) 13,91 (4,80) 1 016 120 565 (350 557 736) 13,91 (4,80) 2012-05-23
Ogółem 7 302 465 062 (516 057 736) 0 7 302 465 062 (516 057 736) 0 2012-05-23
Troqueera Enterprises Ltd. 665 562 829 (63 291 139) 9,11 (0,16) 665 562 829 (63 291 139) 9,11 (0,16) 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 7 659 (-758 311) 0,00 (-0,01) 7 659 (-758 311) 0,00 (-0,01) 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 (758 311) 0,01 (0,01) 765 970 (758 311) 0,01 (0,01) 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 7 659 (-758 311) 0,00 7 659 (-758 311) 0,00 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,00 765 970 0,00 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,00 765 970 0,00 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,00 (-0,01) 765 970 0,00 (-0,01) 2012-05-15
Grelowski Maciej 600 000 (-5 400 000) 0,00 (-0,08) 600 000 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 6 000 000 (5 994 000) 0,08 (0,08) 600 000 (594 000) 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 6 000 (-594 000) 0,00 6 000 (-594 000) 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 600 000 (594 000) 0,00 600 000 (594 000) 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 6 000 (-594 000) 0,00 6 000 (-594 000) 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 600 000 0,00 600 000 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 600 000 0,00 (-0,01) 600 000 0,00 (-0,01) 2012-05-15
Ogółem 6 786 407 326 (63 291 139) 0 6 786 407 326 (63 291 139) 0 2012-04-20
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 420 422 773 19,45 (2,52) 1 420 422 773 19,45 (2,52) 2012-03-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 420 422 773 16,93 (-2,52) 1 420 422 773 16,93 (-2,52) 2012-03-31
Troqueera Enterprises Ltd. 602 271 690 8,95 (0,08) 602 271 690 8,95 (0,08) 2012-02-10
Troqueera Enterprises Ltd. 602 271 690 8,87 (0,63) 602 271 690 8,87 (0,63) 2012-02-10
Troqueera Enterprises Ltd. 602 271 690 (-105 000 000) 8,24 (-2,28) 602 271 690 (-105 000 000) 8,24 (-2,28) 2012-02-10
Troqueera Enterprises Ltd. 707 271 690 10,52 (-0,15) 707 271 690 10,52 (-0,15) 2012-01-30
Troqueera Enterprises Ltd. 707 271 690 (94 614 264) 10,67 (1,43) 707 271 690 (94 614 264) 10,67 (1,43) 2012-01-30
Ogółem 6 723 116 187 (94 614 264) 0 6 723 116 187 (94 614 264) 0 2012-01-25
Troqueera Enterprises Ltd. 612 657 426 (-120 000 000) 9,24 (-1,81) 612 657 426 (-120 000 000) 9,24 (-1,81) 2012-01-13
Troqueera Enterprises Ltd. 732 657 426 (-119 924 471) 11,05 (-3,10) 732 657 426 (-119 924 471) 11,05 (-3,10) 2012-01-12
Ogółem 6 628 501 923 (603 196 722) 0 6 628 501 923 (603 196 722) 0 2012-01-05
Troqueera Enterprises Ltd. 852 581 897 14,15 (1,29) 852 581 897 14,15 (1,29) 2011-12-29
Troqueera Enterprises Ltd. 852 581 897 (217 096 336) 12,86 (2,32) 852 581 897 (217 096 336) 12,86 (2,32) 2011-12-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 420 422 773 19,45 (-4,12) 1 420 422 773 19,45 (-4,12) 2011-12-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 420 422 773 23,57 (2,15) 1 420 422 773 23,57 (2,15) 2011-12-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 420 422 773 21,42 (0,30) 1 420 422 773 21,42 (0,30) 2011-12-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 420 422 773 21,12 (0,19) 1 420 422 773 21,12 (0,19) 2011-12-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 420 422 773 (119 924 471) 20,93 (-3,24) 1 420 422 773 (119 924 471) 20,93 (-3,24) 2011-12-22
Troqueera Enterprises Ltd. 635 485 561 (386 100 386) 10,54 (6,41) 635 485 561 (386 100 386) 10,54 (6,41) 2011-12-12
Troqueera Enterprises Ltd. 249 385 175 (-296 069 370) 4,13 (-4,92) 249 385 175 (-296 069 370) 4,13 (-4,92) 2011-12-08
Troqueera Enterprises Ltd. 545 454 545 9,05 545 454 545 9,05 2011-11-23
Ogółem 6 025 305 201 (284 474 459) 0 6 025 305 201 (284 474 459) 0 2011-11-23
Ogółem 5 740 830 742 (260 980 086) 0 5 740 830 742 (260 980 086) 0 2011-09-30
Ogółem 5 479 850 656 (100 000 000) 0 5 479 850 656 (100 000 000) 0 2011-04-04
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 300 498 302 24,17 (0,44) 1 300 498 302 24,17 (0,44) 2010-10-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 300 498 302 23,73 (1,08) 1 300 498 302 23,73 (1,08) 2010-10-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 300 498 302 22,65 (1,07) 1 300 498 302 22,65 (1,07) 2010-10-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 300 498 302 (-135 950 000) 21,58 (-5,12) 1 300 498 302 (-135 950 000) 21,58 (-5,12) 2010-10-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i MD Investment SA 1 436 448 302 (-35 000 000) 26,70 (-1,11) 1 436 448 302 (-35 000 000) 26,70 (-1,11) 2010-10-04
Ogółem 5 379 850 656 (89 474 460) 0 5 379 850 656 (89 474 460) 0 2010-09-15
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 362 847 (360) 0,00 2010-08-31
Gricuk Paweł 2 100 000 0,03 2 100 000 0,03 2010-08-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 471 448 302 27,81 (0,46) 1 471 448 302 27,81 (0,46) 2010-07-01
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 471 448 302 (-56 721 830) 27,35 (-1,53) 1 471 448 302 (-56 721 830) 27,35 (-1,53) 2010-07-01
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 528 170 132 (56 721 830) 28,88 (1,07) 1 528 170 132 (56 721 830) 28,88 (1,07) 2010-06-18
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 471 448 302 (-47 800 000) 27,81 (-0,90) 1 471 448 302 (-47 800 000) 27,81 (-0,90) 2010-03-01
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 191 000 4,80 (-0,61) 254 191 000 4,80 (-0,91) 2010-03-01
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 5,89 (0,27) 322 978 426 5,89 (0,27) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 5,62 (0,26) 322 978 426 5,62 (0,26) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 5,36 (-0,74) 322 978 426 5,36 (-0,74) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 6,10 (1,23) 322 978 426 6,10 (1,23) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 4,87 (-1,13) 322 978 426 4,87 (-1,13) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 (100 000 000) 6,00 (1,26) 322 978 426 (100 000 000) 6,00 (1,26) 2009-12-11
Ogółem 5 290 376 196 (595 000 000) 0 5 290 376 196 (845 000 000) 0 2009-12-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 519 248 302 (50 000 000) 28,71 (-2,58) 1 519 248 302 (50 000 000) 28,71 (-4,34) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 222 978 426 4,74 222 978 426 4,74 (-0,27) 2009-11-16
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 222 978 426 4,74 222 978 426 5,01 (0,27) 2009-11-03
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 222 978 426 (-83 000 000) 4,74 (-2,14) 222 978 426 (-83 000 000) 4,74 (-2,14) 2009-11-03
Ogółem 4 695 376 196 0 4 445 376 196 (-250 000 000) 0 2009-09-15
Ogółem 4 695 376 196 (250 000 000) 0 4 695 376 196 (250 000 000) 0 2009-09-15
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 469 248 302 31,29 1 469 248 302 33,05 (1,76) 2009-09-15
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 469 248 302 31,29 (3,52) 1 469 248 302 31,29 (3,52) 2009-09-15
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 469 248 302 (250 000 000) 27,77 (0,35) 1 469 248 302 (250 000 000) 27,77 (0,35) 2009-09-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 (385 000) 0,01 (0,01) 765 970 (385 000) 0,01 (0,01) 2009-08-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 219 248 302 27,42 (1,46) 1 219 248 302 27,42 2009-05-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 219 248 302 (200 000 000) 25,96 (3,04) 1 219 248 302 (200 000 000) 27,42 (4,50) 2009-05-12
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 362 487 0,00 2009-05-07
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 362 487 0,00 2009-05-07
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 362 487 0,00 2009-05-07
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 362 487 0,00 2009-05-07
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 (-0,01) 362 487 0,00 (-0,01) 2009-05-07
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 380 970 0,00 (-0,01) 380 970 0,00 (-0,01) 2009-05-07
Polaris Finance BV 305 978 426 6,88 (0,37) 305 978 426 6,88 2009-05-07
Polaris Finance BV 305 978 426 6,51 (-2,59) 305 978 426 6,88 (-2,22) 2009-05-07
Ogółem 4 445 376 196 (1 085 581 930) 0 4 445 376 196 (1 085 581 930) 0 2009-05-07
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 019 248 302 22,92 (-7,41) 1 019 248 302 22,92 (-7,41) 2009-05-07
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 191 000 5,41 254 191 000 5,71 (0,30) 2009-05-07
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 191 000 5,41 (0,61) 254 191 000 5,41 (0,61) 2009-05-07
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 191 000 4,80 (-0,91) 254 191 000 4,80 (-0,91) 2009-05-07
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 191 000 5,71 (-1,85) 254 191 000 5,71 (-1,85) 2009-05-07
Gricuk Paweł 2 100 000 0,03 2 100 000 0,03 2009-05-07
Gricuk Paweł 2 100 000 0,03 (-0,01) 2 100 000 0,03 (-0,01) 2009-05-07
Gricuk Paweł 2 100 000 0,04 2 100 000 0,04 2009-05-07
Gricuk Paweł 2 100 000 0,04 2 100 000 0,04 2009-05-07
Gricuk Paweł 2 100 000 0,04 (-0,02) 2 100 000 0,04 (-0,02) 2009-05-07
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,01 362 487 0,01 2009-04-28
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 380 970 0,01 380 970 0,01 2009-04-28
Polaris Finance BV 305 978 426 9,10 305 978 426 9,10 2009-04-28
Polaris Finance BV 305 978 426 9,10 (-0,90) 305 978 426 9,10 (-0,90) 2009-04-28
Ogółem 3 359 794 266 (300 000 000) 0 3 359 794 266 (300 000 000) 0 2009-04-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 019 248 302 30,33 (-2,98) 1 019 248 302 30,33 (-2,98) 2009-04-28
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 191 000 7,56 (-0,92) 254 191 000 7,56 (-0,92) 2009-04-28
Gricuk Paweł 2 100 000 0,06 (-0,01) 2 100 000 0,06 (-0,01) 2009-04-28
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 (0,01) 600 000 0,01 (0,01) 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,00 (-0,01) 600 000 0,00 (-0,01) 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Wilczęga Adam 0 (-3 047 670) 0,00 (-0,10) 0 (-3 047 670) 0,00 (-0,10) 2008-10-30
Polaris Finance BV 305 978 426 10,00 305 978 426 10,00 2008-05-19
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 019 248 302 (-119 349 691) 33,31 (-4,71) 1 019 248 302 (-119 349 691) 33,31 (-4,71) 2008-05-19
Nihonswi AG 152 441 055 (-1 000 000) 4,98 (-0,03) 152 441 055 (-1 000 000) 4,98 (-0,03) 2008-05-16
Nihonswi AG 153 441 055 (-1 558 945) 5,01 (-0,68) 153 441 055 (-1 558 945) 5,01 (-0,68) 2008-05-16
Ogółem 3 059 794 266 (65 701 461) 0 3 059 794 266 (65 701 461) 0 2008-03-20
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 (147 987) 0,01 (0,01) 362 487 (147 987) 0,01 (0,01) 2008-02-29
Ogółem 2 994 092 805 (272 190 000) 0 2 994 092 805 (272 190 000) 0 2008-01-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 138 597 993 38,02 (0,81) 1 138 597 993 38,02 (0,81) 2007-12-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 138 597 993 (88 888 888) 37,21 (-1,35) 1 138 597 993 (88 888 888) 37,21 (-1,35) 2007-12-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 049 709 105 (34 657 039) 38,56 (0,12) 1 049 709 105 (34 657 039) 38,56 (0,12) 2007-09-06
Ogółem 2 721 902 805 (81 489 729) 0 2 721 902 805 (81 489 729) 0 2007-04-20
Wilski, Krzysztof Jan 214 500 0,00 214 500 0,00 2007-02-26
Wilski, Krzysztof Jan 214 500 0,00 214 500 0,00 2007-02-26
Wilski, Krzysztof Jan 214 500 0,00 214 500 0,00 2007-02-26
Wilczęga Adam 3 047 670 0,10 (-0,01) 3 047 670 0,10 (-0,01) 2007-02-26
Wilczęga Adam 3 047 670 0,11 3 047 670 0,11 2007-02-26
Wilczęga Adam 3 047 670 0,11 3 047 670 0,11 2007-02-26
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 380 970 0,01 380 970 0,01 2007-02-26
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 380 970 0,01 380 970 0,01 2007-02-26
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 380 970 0,01 380 970 0,01 2007-02-26
Gricuk Paweł 2 100 000 0,07 2 100 000 0,07 2007-02-26
Gricuk Paweł 2 100 000 0,07 2 100 000 0,07 2007-02-26
Gricuk Paweł 2 100 000 0,07 2 100 000 0,07 2007-02-26
Petelicki Sławomir 10 000 0,00 10 000 0,00 2006-12-08
Petelicki Sławomir 10 000 0,00 10 000 0,00 2006-12-08
Petelicki Sławomir 10 000 (-1 048 723) 0,00 (-0,04) 10 000 (-1 048 723) 0,00 (-0,04) 2006-12-08
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 015 052 066 38,44 (1,15) 1 015 052 066 38,44 (1,15) 2006-12-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 015 052 066 (-91 064 000) 37,29 (-4,60) 1 015 052 066 (-91 064 000) 37,29 (-4,60) 2006-12-06
Petelicki Sławomir 1 058 723 0,04 1 058 723 0,04 2006-11-14
Nihonswi AG 155 000 000 5,69 (0,52) 155 000 000 5,69 (0,52) 2006-10-12
Nihonswi AG 155 000 000 5,17 (0,11) 155 000 000 5,17 (0,11) 2006-10-12
Nihonswi AG 155 000 000 5,06 (-0,81) 155 000 000 5,06 (-0,81) 2006-10-12
Nihonswi AG 155 000 000 (35 819 900) 5,87 (1,36) 155 000 000 (35 819 900) 5,87 (1,36) 2006-10-12
Nihonswi AG 119 180 100 (48 980 100) 4,51 (-2,93) 119 180 100 (48 980 100) 4,51 (-2,93) 2006-08-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 106 116 066 (-22 000 000) 41,89 (-0,83) 1 106 116 066 (-22 000 000) 41,89 (-0,83) 2006-08-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 128 116 066 (725 217 471) 42,72 1 128 116 066 (725 217 471) 42,72 2006-08-01
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 191 000 (2 500) 8,48 (-1,14) 254 191 000 (2 500) 8,48 (-1,14) 2006-07-28
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 188 500 (-2 500) 9,62 (1,32) 254 188 500 (-2 500) 9,62 (1,32) 2006-07-28
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 191 000 8,30 (-1,32) 254 191 000 8,30 (-1,32) 2006-07-28
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 191 000 9,62 (0,29) 254 191 000 9,62 (0,29) 2006-07-28
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 191 000 (2 500) 9,33 (-7,99) 254 191 000 (2 500) 9,33 (-7,99) 2006-07-28
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 254 188 500 (236 032 500) 17,32 (7,24) 254 188 500 (236 032 500) 17,32 (7,24) 2006-07-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 402 898 595 (22 000 000) 42,72 (2,33) 402 898 595 (22 000 000) 42,72 (2,33) 2006-07-11
Ogółem 2 640 413 076 (1 697 408 406) 0 2 640 413 076 (1 697 408 406) 0 2006-07-07
Nihonswi AG 70 200 000 7,44 (4,79) 70 200 000 7,44 (4,79) 2006-07-06
Nihonswi AG 70 200 000 (-400 000) 2,65 (-4,83) 70 200 000 (-400 000) 2,65 (-4,83) 2006-07-06
BACA 44 891 470 (-2 960 350) 4,76 (-0,31) 44 891 470 (-2 960 350) 4,76 (-0,31) 2006-06-28
BACA 47 851 820 5,07 (5,07) 47 851 820 5,07 (5,07) 2006-06-27
Nihonswi AG 70 600 000 (45 630 901) 7,48 (-6,56) 70 600 000 (45 630 901) 7,48 (-6,56) 2006-06-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 380 898 595 (291 507 597) 40,39 (-7,00) 380 898 595 (291 507 597) 40,39 (-7,00) 2006-06-22
Ogółem 943 004 670 (754 403 736) 0 943 004 670 (754 403 736) 0 2006-06-13
Ogółem 188 600 934 (8 500 000) 0 188 600 934 (8 500 000) 0 2006-06-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 89 390 998 (-357 563 992) 47,39 89 390 998 (-357 563 992) 47,39 2006-06-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 446 954 990 (364 043 413) 47,39 (3,43) 446 954 990 (364 043 413) 47,39 (3,43) 2006-06-06
Ogółem 180 100 934 (2 020 579) 0 180 100 934 (2 020 579) 0 2006-04-19
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 82 911 577 43,96 (-2,07) 82 911 577 43,96 (-2,07) 2006-04-19
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 82 911 577 (2 020 579) 46,03 (-3,97) 82 911 577 (2 020 579) 46,03 (-3,97) 2006-04-19
Ogółem 178 080 355 (-2 020 579) 0 178 080 355 (-2 020 579) 0 2006-03-28
Ogółem 180 100 934 (2 318 937) 0 180 100 934 (2 318 937) 0 2006-03-28
BACA 0 (-20 000 000) 0,00 (-12,36) 0 (-20 000 000) 0,00 (-12,36) 2005-12-06
Ogółem 177 781 997 (16 000 000) 0 177 781 997 (16 000 000) 0 2005-03-17
Ogółem 161 781 997 0 161 781 997 0 2004-08-17
Nihonswi AG 24 969 099 14,04 (0,18) 24 969 099 14,04 (0,18) 2004-08-17
Nihonswi AG 24 969 099 13,86 (0,63) 24 969 099 13,86 (0,63) 2004-08-17
Nihonswi AG 24 969 099 (-99 876 396) 13,23 24 969 099 (-99 876 396) 13,23 2004-08-17
Nihonswi AG 124 845 495 (99 876 396) 13,23 (-2,20) 124 845 495 (99 876 396) 13,23 (-2,20) 2004-08-17
Nihonswi AG 24 969 099 15,43 24 969 099 15,43 2004-08-17
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 80 890 998 50,00 (4,50) 80 890 998 50,00 (4,50) 2004-08-17
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 80 890 998 45,50 80 890 998 45,50 2004-08-17
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 18 156 000 (-72 624 000) 10,08 (6,65) 18 156 000 (-72 624 000) 10,08 (6,65) 2004-08-17
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 90 780 000 (72 624 000) 3,43 (-6,19) 90 780 000 (72 624 000) 3,43 (-6,19) 2004-08-17
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 18 156 000 (-72 624 000) 9,62 18 156 000 (-72 624 000) 9,62 2004-08-17
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 90 780 000 (72 624 000) 9,62 (-1,60) 90 780 000 (72 624 000) 9,62 (-1,60) 2004-08-17
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 18 156 000 11,22 (1,01) 18 156 000 11,22 (1,01) 2004-08-17
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 18 156 000 10,21 18 156 000 10,21 2004-08-17
BACA 20 000 000 12,36 (1,12) 20 000 000 12,36 (1,12) 2004-08-17
BACA 20 000 000 11,24 20 000 000 11,24 2004-08-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-01-13 Split 100:1
2014-01-13 Split
2006-08-30 Asymilacja akcji
2006-06-30 Prawo poboru 5:9
2006-06-29 Asymilacja akcji
2006-06-26 Split 1:5
2006-06-02 Asymilacja akcji
2006-02-15 Asymilacja akcji
2005-03-31 Asymilacja akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl