Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia liczby członków RN, zmian statutu oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie, r/r
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 4,9%. Prognoza: 5,7%.

14:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, r/r
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 4,5%. Prognoza: 4,6%.

Świat
Japonia: Dzień Szacunku dla Starszych
Makro

Dzień wolny.

09:00 Wielka Brytania: Wystąpienie publiczne szefa BoE
Makro

Mark Carney

10:45 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Ignazio Angeloni

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,5% mdm oraz 1,3% rdr. Prognoza: 0,3% mdm oraz 1,5% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 68 pkt. Prognoza: 67 pkt.

16:30 Chiny: Ceny nieruchomości, r/r
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 9,7%.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 28 lipca 2011r.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 euro na akcję.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.01.2017 do 31.12.2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa, r/r
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 19,8%. Prognoza: 24%.

14:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,6% mdm oraz 7,1% rdr. Prognoza: 0,7% mdm oraz 7,15% rdr.

14:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 6,2% rdr oraz -8,5% mdm. Prognoza: 6% rdr oraz 3,6% mdm.

Świat
10:00 Strefa Euro: Saldo bilansu płatniczego, EUR
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 21,2 mld. Prognoza: 22,3 mld.

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 10 pkt. Prognoza: 12,5 pkt.

14:30 Stany Zjednoczone: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1230 tys. Prognoza: 1220 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1155 tys. Prognoza: 1175 tys.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 euro na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,35 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.

LPP
Dywidendy

Wypłata dywidendy 35,74 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

KBJ
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.

Świat
01:50 Japonia: Saldo bilansu handlowego, JPY
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 418,8 mld. Prognoza: 94 mld.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,44 mls. Prognoza: 5,45 mln.

20:00 Stany Zjednoczone: Projekcje makroekonomiczne FOMC
Makro

...

20:00 Stany Zjednoczone: Decyzja FOMC ws. stóp procentowych
Makro

Okres: wrzesień. Oczekiwania: bez zmian.

20:30 Stany Zjednoczone: Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC
Makro

...

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,35 zł na akcję.

CCC
Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,59 zł na akcję.

LUG
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN oraz zmian w statucie.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.947.366 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Świat
Wielka Brytainia: Wystąpienie Theresy May
Makro

ws. Brexitu

Japonia: Decyzja BoJ ws. stóp procentowych
Makro

Okres: wrzesień. Oczekiwania: bez zmian.

11:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Peter Praet

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 18,9 pkt. Prognoza: 17,2 pkt.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 284 tys. Prognoza: 300 tys.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA, m/m
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,1%. Prognoza: 0,4%.

15:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
Makro

Mario Draghi

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,3%. Prognoza: 0,2%

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.579 akcji zwykłych na okaziciela.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. składu liczbowego RN, powołania członków RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3, r/r
NBP

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5%. Prognoza: 5,3%.

14:00 Polska: Wskaźniki koniunktury gospodarczej
GUS

Okres: wrzesień.

Świat
08:45 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Pentti Hakkarainen

09:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Benoit Coeure

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 53,5 pkt. Prognoza: 53,9 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 59,3 pkt. Prognoza: 59 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,7 pkt. Prognoza: 54,8 pkt.

10:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
Makro

Mario Draghi

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 57,4 pkt. Prognoza: 57,2 pkt.

10:45 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Ignazio Angeloni

12:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z San Franicsco
Makro

John Williams

13:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB
Makro

Vitor Constancio

15:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB
Makro

Vitor Constancio

15:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Kansas City
Makro

Esther George

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 56 pkt. Prognoza: 56 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 52,8 pkt. Prognoza: 53 pkt.

19:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas
Makro

Robert Kaplan

Sobota
Niedziela
Świat
Niemcy: Wybory parlamentarne
Makro

..

-

Indeksy

WIG20 2 468,72 -30,91 (-1,24%) 17:15
DAX 12 600,03 30,86 (0,25%) 17:36
SP500 2 503,38 -4,86 (-0,19%) 21:22
FTSE 7 263,90 -8,05 (-0,11%) 17:35
CAC 5 267,29 25,63 (0,49%) 17:36

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
KGHM 116,95 -2,74%
PKNORLEN 120,35 -4,64%
PZU 47,00 1,03%
CDPROJEKT 112,00 -1,67%
JSW 98,60 -3,33%
PKOBP 35,68 0,54%
PGE 12,91 -3,58%
PEKAO 128,00 -0,81%
PGNIG 6,76 -1,02%
KRUK 300,60 -0,86%
JSW 98,60 -3,33%
POLIMEXMS 6,34 -0,47%
KGHM 116,95 -2,74%
PBG 0,31 -6,06%
CIGAMES 1,14 3,64%
ENERGA 13,20 -4,14%
CDPROJEKT 112,00 -1,67%
PZU 47,00 1,03%
TAURONPE 3,83 -1,54%
URSUS 4,04 0,75%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,8% VIII 2017
PKB rdr 3,9% II kw. 2017
Stopa bezrobocia 7,1% VIII 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 501,22 zł VII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 8,8% VIII 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl