Kalendarium giełdy

-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.

WZA

NWZA ws. określenia liczebności RN oraz uzupełnienia składu RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

MIT
WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, połączenia (scalenia) akcji oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, zmiany statutu i in.

WZA

NWZA ws. połączenia RADPOL Spółka Akcyjna i "FINPOL ROHR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.

PZU
Splity

Split akcji w stosunku 1:10

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.

Scalenia

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

WZA

NWZA ws. podziału zysku za rok 2014

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję

WZA

NWZA ws. zmiany firmy, zmiany statutu, przyjęcia tekstu jednolitego statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.

IU
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

CTE
Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii D

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Polska

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 0,8% kdk i 3,5% rdr. Prognoza: 0,9% kdk i 3,6% rdr.

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,1% mdm i -0,7% rdr.

Świat
00:50 Produkcja przemysłowa (Japonia)

Okres: październik. Poprzednia wartość: 1,1% mdm i -0,8% rdr. Prognoza: 1,4% mdm i -1,4% rdr.

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 56,2 pkt. Prognoza: 54,0 pkt.

16:00 Indeks podpisanych umów kupna domów (USA)

Okres: październik. Poprzednia wartość: -2,3% mdm. Prognoza: 1,5% mdm.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).

WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnienia dla organów spółki oraz zmiany statutu.

CTE
Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D od inwestorów.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz wyboru członka RN.

IMS
WZA

NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członka RN pełniącego funkcję sekretarza RN, upoważnienia zarządu do zakończenia nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 9 NWZ z 17 lutego 2014, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez WZ oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.

Polska

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52, pkt.

Świat
02:45 PMI dla przemysłu (Chiny)

Okres: listopad. Poprzednia wartość:48,3 pkt. Prognoza: 48,3 pkt.

09:55 PMI dla przemysłu (Niemcy)

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,1 pkt. Prognoza: 52,6 pkt.

09:55 Stopa bezrobocia (Niemcy)

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 6,4%. Prognoza: 6,4%.

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,3 pkt. Prognoza: 52,8 pkt.

10:00 Wystapienie publiczne szefa Banku Anglii

Wystąpienie publiczne szefa Banku Anglii (Mark Carney).

10:30 PMI dla przemysłu (Wlk. Brytania)

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 55,5 pkt. Prognoza: 54,0 pkt.

Okres: październik. Poprzednia wartość: 10,8%. Prognoza: 10,8%.

16:00 Wydatki na inwestycje budowlane (USA)

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 50,1 pkt. Prognoza: 50,4 pkt.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pile przy ulicy Witaszka 7, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru i in.

BPI
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, upoważnienia zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B i G oraz zmian w składzie RN.

EBC

Dzień ostatniego notowania na NC 9.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego wraz z pozbawieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom z wyłączeniem akcjonariusza Surfland Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53– 680) przy ul. Braniborskiej 44-52, NIP 894-00-05-144, KRS 0000312375 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS) w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia własnych akcji w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, uchylenia uchwały nr 6 NWZ z 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Polska
Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Decyzja ws. stóp procentowych. Obecna wartość stopy referencyjnej: 1,50%. Oczekiwania: 1,50%.

16:00 Komunikat po posiedzeniu RPP

Okres: listopad.

Świat

Okres: listopad. Poprzednia wartość: -0,3% mdm i -3,1% rdr.  Prognoza: -0,4% mdm i -3,2% rdr.

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,0% rdr. Prognoza: 0,3% rdr.

14:15 Raport ADP (USA)

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 182 tys. Prognoza: 190 tys.

14:30 Wystąpienie publiczne przed Fed

Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet Yellen)

14:30 Jednostkowe koszty pracy (USA)

Okres: III kw. Poprzednia wartość: -1,8% kdk. Prognoza: 1,1% kdk.

16:30 Wystąpienie publiczne prezes Fed

Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet Yellen).

20:00 Beżowa Księga (USA)

Okres: grudzień.

Czwartek
Świat
02:45 PMI dla sektora usług (Chiny)

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,0 pkt.

09:55 PMI dla sektora usług (Niemcy)

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,5 pkt. Prognoza: 55,6 pkt.

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,1 pkt. Prognoza: 54,6 pkt.

11:00 Sprzedaż detaliczna (strefa euro)

Okres: październik. Poprzednia wartość: -0,1% mdm i 2,9% rdr. Prognoza: 0,2% mdm i 2,8% rdr.

13:45 Decyzja EBC ws. stóp procentowych

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,05%. Prognoza: 0,05%.

14:30 Projekcje makroekonomiczne EBC

Okres: grudzień.

14:30 Konferencja prasowa po posiedzeniu EBC (Mario Draghi)

Okres: grudzień.

14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (USA)

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 260 tys. Prognoza: 267 tys.

16:00 Zamówienia w przemyśle (USA)

Okres: październik. Poprzednia wartość: -1,0% mdm. Prognoza: 1,3% mdm.

16:00 Wystąpienie publiczne prezes Fed

Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet Yellen).

Piątek
Świat
02:35 PMI dla przemysu (Japonia)

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,4 pkt. Prognoza: 52,8 pkt.

08:00 Zamówienia w przemyśle (Niemcy)

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: -1,7% mdm i -1,0% rdr. Prognoza: 1% mdm.

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 0,5% kdk i 1,5% rdr. Prognoza: 0,3% kdk i 1,6% rdr.

14:30 Saldo bilansu handlowego (USA)

Okres: październik. Poprzednia wartość: -40,8 mld USD.

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 5%. Prognoza: 5%.

14:30 Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (USA)

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 271 tys. Prognoza: 200 tys.

18:00 Wystąpienie publiczne szefa EBC

Wystąpienie publiczne szefa EBC (Mario Draghi).

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 923,94 -1,77 (-0,09%) 17:05
DAX 11 292,48 -89,75 (-0,79%) 16:57
SP500 2 092,20 11,79 (0,57%) 17:13
FTSE 6 399,77 43,68 (0,69%) 16:57
CAC 4 930,60 -27,00 (-0,54%) 16:57

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKNORLEN 67,50 -0,63%
PKOBP 27,20 0,92%
PZU 38,52 -0,20%
PGE 13,24 -0,15%
PEKAO 138,00 0,69%
KGHM 73,44 1,57%
ENERGA 13,35 -2,19%
PGNIG 5,35 -0,74%
CCC 149,00 -6,28%
EUROCASH 53,00 1,92%
KGHM 73,44 1,57%
PZU 38,52 -0,20%
CDPROJEKT 22,90 1,37%
JSW 12,71 0,95%
BIOTON 13,45 -0,37%
TAURONPE 2,75 -3,16%
PGNIG 5,35 -0,74%
HAWE 0,74 1,36%
ENERGA 13,35 -2,19%
FLYPL 0,23 27,77%
Zarejestruj lub zaloguj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr -0,7% X 2015
PKB rdr 3,4% III kw. 2015
Stopa bezrobocia 9,6% X 2015
Przeciętne wynagrodzenie 4 110,77 zł X 2015
Produkcja przemysłowa rdr 2,4% X 2015
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl