Kalendarium giełdy

-
Poniedziałek
GPW
Wycofania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,91 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ENERGA Spółką Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie.

XTB
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz połączenia spółki ATAL S.A. ze spółką ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

ERG
Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. powołania pana Dariusza Czyża w skład RN oraz rekomendacji dla RN dotyczącej wyznaczenia pana Dariusza Czyża na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Świat
10:00 Niemcy: Indeks Instytutu Ifo

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 112,3 pkt.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 i scalenia akcji.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

WZA

NWZA ws. jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11 i 12, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany uchwały nr 13 NWZ z 14 marca 2011 r. w zakresie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok.

Wyniki spółek

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Świat
15:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m)

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0%

15:00 USA: Indeks S&P/Case Schiller

Okres: luty.

dla 10 metropolii: Poprzednia wartość: 5,1%.

dla 20 metropolii: Poprzednia wartość: 5,7%

16:00 USA: Sprzedaż nowych domów

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 592 tys.

16:00 USA: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board 

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 125,6 pkt

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 18 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,055 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. o podziału zysku za rok 2016.

WZA

NWZA

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz zysków z lat ubiegłych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 8,5%. Prognoza: 8,2%.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, zatwierdzenia kooptacji członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

PBG
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

FON
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i niepodzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, udzielenia upoważnienia do zawarcia umów inwestycyjnych oraz umów towarzyszących na zakup aktywów, ustalenia liczby członków RN, odwołania członków ze składu RN oraz powołania członków do składu RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,055 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz zmiany uchwały nr 6 ZWZA z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wyniku 2015 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

MNI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.

Świat
Japonia: Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ

Okres: kwiecień

Japonia: Decyzja BoJ ws. stóp procentowych

Okres: kwiecień. Poprzednia wartośc: -0,1%. Prognoza: bez zmian.

11:00 Strefa Euro: Koniunktura gospodarcza

Okres: kwiecień
Indeks nastrojów biznesu: Poprzednia wartość: 0,82 pkt.
Indeks nastrojów konsumentów: Poprzednia wartość: -5 pkt. Prognoza: -4,6 pkt.
Indeks nastrojów producentów: Poprzednia wartość: 1,2 pkt.
Indeks nastrojów w gospodarce: Poprzednia wartość: 107,9 pkt.
Indeks nastrojów w usługach: Poprzednia wartość: 12,7 pkt.

13:45 Strefa Euro: Decyzja ECB ws. stóp procentowych

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 0,0%.

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 0,2% m/m oraz 1,6% r/r.

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres: tydzień.

14:30 Strefa Euro: Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB

Okres: kwiecień

14:30 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,5%.

14:30 USA: Saldo obrotów towarowych (USD)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -63,9 mld

14:30 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (m/m)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1,8%.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,08 euro na akcję.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz kontynuacji działalności spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

FAM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Wypłata dywidendy 7,56 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2016 rok.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

CFI
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Świat
01:30 Japonia: stopa bezrobocia

Okres: marzec. Poprzednia wartośc: 2,8%.

01:30 Japonia: Inflacja CPI (r/r)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,3%.

01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna (r/r)

Okres: marzec. Poprzednia wartośc: 0,1%.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa, wst.

Okres: marzec. Poprzednia wartośc: 3,2% m/m oraz 4,7% r/r.

10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3 (r/r)

Okres: marzec. Poprzednia wartośc: 4,7%.

10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, wst.

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 0,7% q/q oraz 1,9% r/r.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP (r/r)

Okres: marzec. Poprzednia wartośc: 1,5%.

14:30 USA: Produkt Krajowy Brutto, wst.

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 2,1%. Prognoza: 1,5%.

15:45 USA: Indeks Chicago PMI

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 57,7 pkt.

16:00 USA: Indeks Uniwersytetu Michigan, fin.

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 96,9 pkt. Prognoza: 98 pkt.

Sobota
GPW
WZA

ZWZA

Świat
Strefa Euro: Szczyt Unii Europejskiej

....

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Świat
03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP

Okres: kwiecień. Poprzednia wartośc: 55,1 pkt.

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP

Okres: kwiecień. Poprzednia wartośc: 51,8 pkt.

-

Indeksy

WIG20 2 383,97 30,80 (1,31%) 17:15
DAX 12 485,03 17,99 (0,14%) 17:27
SP500 2 396,24 7,63 (0,32%) 17:42
FTSE 7 288,72 13,08 (0,18%) 17:35
CAC 5 294,61 16,73 (0,32%) 17:27

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKNORLEN 121,55 1,29%
PZU 41,90 4,49%
PKOBP 35,03 2,52%
PEKAO 140,35 1,37%
LOTOS 61,22 8,80%
KGHM 125,95 1,57%
PGE 11,55 -1,62%
EUROCASH 34,00 1,86%
BZWBK 360,20 -4,53%
CIGAMES 1,73 -7,98%
CIGAMES 1,73 -7,98%
JSW 71,95 -0,07%
URSUS 4,39 1,15%
POLIMEXMS 8,50 -0,93%
KGHM 125,95 1,57%
CDPROJEKT 65,10 -1,06%
PZU 41,90 4,49%
MIRBUD 1,23 -2,38%
ENERGA 10,03 -1,67%
PKOBP 35,03 2,52%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,0% III 2017
PKB rdr 2,9% IV kw. 2016
Stopa bezrobocia 8,1% III 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 577,86 zł III 2017
Produkcja przemysłowa rdr 11,1% III 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl