Kalendarium giełdy

-
Niedziela
Świat
Włochy: Referendum 

ws. reformy włoskiego Senatu

Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.

PHN

Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.283 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

WZA

Wprowadzenie do obrotu na GPW 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 7 CZK na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Świat
02:45 Chiny: PMI dla sektora usług

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,4 pkt. Prognoza: 52,8 pkt.

09:55 Niemcy: PMI dla sektora usług

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,2 pkt. Prognoza: 55 pkt.

10:00 Strefa Euro: PMI Services

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,8 pkt. Prognoza: 54,1 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla sektora usług

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,8 pkt. Prognoza: 54,7 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: ISM usługi

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,8 pkt. Prognoza: 55,2 pkt.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Świat
11:00 Strefa Euro: PKB r/r

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 0,3% kdk oraz 1,6% rdr. Prognoza: 0,3% kdk oraz 1,6% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Saldo bilansu handlowego

Okres: październik. Poprzednia wartość: -36,44 mld USD. Prognoza: -39,8 mld USD.

14:30 Stany Zjednoczone: Jednostkowe koszty pracy

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: -0,2% kdk. Prognoza: 3,3% kdk.

14:30 Stany Zjednoczone: Jednostkowe koszty pracy

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 3,9% kdk. Prognoza: 0,3% kdk.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans. (m/m)

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,2%. Prognoza: 1%.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku (m/m)

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,4%. Prognoza: 4,8%.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia w przemyśle (m/m)

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,3%. Prognoza: 2,1%.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZ z 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN oraz miany w składzie RN.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 11,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,35 zł na akcję.

Polska
Decyzja RPP

ws. stóp procentowych

Świat
08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa

Okres: październik. Poprzednia wartość: -1,8% mdm.

10:30 Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa

Okres: październik.

21:00 Stany Zjednoczone: Kredyt konsumencki

Okres: październik. Poprzednia wartość: 19,3 mld USD. Prognoza: 18 mld USD.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2015/2016.

WZA

NWZA

Świat
Chiny: Saldo bilansu handlowego

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 49,1 mld USD.

00:50 Japonia: Produkt Krajowy Brutto

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 0,2% kdk oraz 0,6% rdr. Prognoza: 0,5% kdk oraz 0,9% rdr.

13:45 Strefa Euro: Decyzja ECB

ws. stóp procentowych

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 268 tys.

14:30 Strefa Euro: Projekcje makroekonomiczne ECB

oraz konferencja prasowa po posiedzeniu ECB

Piątek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 8,70 zł na akcję.

Świat
02:30 Chiny: Inflacja PPI (r/r)

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 1,2%

02:30 Chiny: Inflacja CPI r/r

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 2,1%.

08:00 Niemcy: Bilans handlowy

Okres: październik. Poprzednia wartość: 21,3 mld EUR.

16:00 Stany Zjednoczone: Michigan Sentiment

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 93,8 pkt. Prognoza: 94 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Zapasy hurtowników 

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

Sobota
-

Indeksy

WIG20 1 783,57 -0,37 (-0,02%) 02.12
DAX 10 513,35 -20,70 (-0,20%) 02.12
SP500 2 191,95 0,87 (0,04%) 02.12
FTSE 6 730,72 -22,21 (-0,33%) 02.12
CAC 4 528,82 -31,79 (-0,70%) 02.12

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
JSW 84,80 0,95%
PKOBP 25,83 2,50%
PZU 29,14 -0,41%
PKNORLEN 75,72 -1,41%
PEKAO 115,95 0,17%
KGHM 86,80 -0,06%
CDPROJEKT 51,66 2,81%
PGNIG 5,19 1,96%
PGE 9,06 -0,98%
EUROCASH 36,29 -3,10%
JSW 84,80 0,95%
CDPROJEKT 51,66 2,81%
KGHM 86,80 -0,06%
ENERGA 8,05 3,07%
PZU 29,14 -0,41%
PGE 9,06 -0,98%
PETROLINV 4,98 0,81%
PGNIG 5,19 1,96%
TAURONPE 2,59 0,78%
PKOBP 25,83 2,50%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr -0,2% X 2016
PKB rdr 2,5% III kw. 2016
Stopa bezrobocia 8,2% X 2016
Przeciętne wynagrodzenie 4 259,37 zł X 2016
Produkcja przemysłowa rdr -1,3% X 2016
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl