Kalendarium giełdy

-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.741 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.390 akcji serii A oraz 24.700 akcji serii B.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2015 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty

ATM
WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN na 5 osób, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,49 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marka Ondrejkę, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V.

Polska

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 10,3%. Prognoza: 10,0%.

Świat

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 106,7 pkt.

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 512 tys.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2015 rok

CNT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.

FAM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Świat
14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (USA)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -3% mdm.

14:30 Zamówienia na dobra trwałe bez środków transportu, wst. (USA)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -1,3% mdm.

15:00 Indeks S&P/Case-Shiller (USA)

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5,7% rdr.

15:45 PMI dla sektora usług, wst. (USA)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 51,3 pkt.

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 96,2 pkt.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

ATM
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 23 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

BOS
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 7 maja 2015 w sprawie podziału zysku za 2014 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

FAM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, obniżenia kapitału zakładowego oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, utworzenia kapitału rezerwowego, upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.

MFO
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,48 zł na akcję.

Scalenia

Scalenie akcji w stosunku 10:1

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2015 rok

FAM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku

Świat
20:00 Decyzja FOMC ws. stóp procentowych

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 0,25-0,50%. Oczekiwania: 0,25-0,50%.

Czwartek
GPW
CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2015 rok

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,48 zł na akcję

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2015 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2015 rok

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.

WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą PZO Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 23 zł na akcję.

Świat
Bank Japonii

Komunikat i konferencja prasowa po posiedzeniu władz Banku Japonii.

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,3% rdr.

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 3,3%.

01:50 Produkcja przemysłowa (Japonia)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -5,2% mdm i -1,2% rdr.

01:50 Sprzedaż detaliczna (Japonia)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,5% rdr.

09:55 Stopa bezrobocia (Niemcy)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 6,2%.

Okres: I kw, pierwsza rewizja. Poprzednia wartość: 1,9%.

14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (USA)

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 247 tys.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015, tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., pokrycia strat z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.

FON
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015r tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku

Splity

Split akcji w stosunku 1:2.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy, powołania członków RN na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021, zmiany wynagrodzenia członków RN, wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa na podmioty należące do grupy kapitałowej spółki oraz połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Infovide-Matrix S.A.

WZA

ZWZA

Polska

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 0,1% mdm i -0,9% rdr.

Świat

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -0,1% rdr.

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 10,3%.

14:30 Dochody i wydatki Amerykanów (USA)

Okres: marzec.

Dochody: Poprzednia wartość: 0,2% mdm.

Wydatki: Poprzednia wartość: 0,1% mdm.

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 53,6 pkt.

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 91,0 pkt. Prognoza: 89,7 pkt.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.

Świat
03:00 PMI dla przemysłu wg. CFLP (Chiny)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 50,2 pkt.

-

Indeksy

WIG20 1 897,98 5,50 (0,29%) 28.04
DAX 10 321,15 21,32 (0,21%) 28.04
SP500 2 075,81 -19,34 (-0,92%) 28.04
FTSE 6 322,40 2,49 (0,04%) 28.04
CAC 4 557,36 -2,04 (-0,04%) 28.04

Notowania akcji

czwartek, 17:04 czwartek, 17:04 czwartek, 17:04
PKNORLEN 69,78 1,81%
PKOBP 24,31 -0,29%
KGHM 72,28 -0,51%
PEKAO 154,55 1,74%
PZU 34,50 1,17%
PGE 13,19 0,00%
PGNIG 5,12 -0,39%
BZWBK 267,05 0,96%
ALIOR 70,20 -1,07%
GTC 7,05 -0,28%
JSW 18,71 2,69%
KGHM 72,28 -0,51%
BUMECH 1,24 -9,49%
ENERGA 12,09 -0,74%
CDPROJEKT 25,67 1,22%
BIOTON 10,58 0,28%
PKOBP 24,31 -0,29%
HAWE 0,67 13,56%
TAURONPE 2,94 -1,01%
PZU 34,50 1,17%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr -0,9% III 2016
PKB rdr 3,9% IV kw. 2015
Stopa bezrobocia 10,0% III 2016
Przeciętne wynagrodzenie 4 351,5 zł III 2016
Produkcja przemysłowa rdr 0,5% III 2016
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl