Kalendarium giełdy

-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany firmy oraz adresu spółki i in.

Świat
01:50 Japonia: Saldo bilansu handlowego

Okres: wrzesień.

02:30 Japonia: PMI dla przemysłu

Okres: październik. Poprzednia wartość: 50,4 pkt.

09:30 Niemcy: PMI dla przemysłu, wst.

Okres: październik. Poprzednia wartość: 54,3 pkt.

09:30 Niemcy: PMI dla usług, wst.

Okres: październik. Poprzednia wartość: 50,9 pkt.

10:00 Strefa Euro: PMI Manufacturing

Okres: październik. Poprzednia wartość: 52,6 pkt. 

10:00 Strefa Euro: PMI Services

Okres: październik. Poprzednia wartość: 52,2 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla przemysłu, wst.

Okres: październik. Poprzednia wartość: 51,5 pkt. Prognoza: 51,7 pkt.

GPW
ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku.

KCI
Scalenia

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości.

FAM
Dni wolne

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.

Polska
10:00 Polska: stopa bezrobocia

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 8,5%. Prognoza: 8,4%.

Świat
10:00 Niemcy: Indeks Ifo

Okres: październik. Poprzednia wartość: 109,5 pkt.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,5%.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks S&P/Case-Shiller (r/r)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5%. Prognoza: 5%.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów

Okres: październik. Poprzednia wartość: 104,1 pkt. Prognoza: 102 pkt.

GPW
FAM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany liczby członków RN czwartej kadencji oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka lub członków RN.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,25 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Świat
15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla sektora usług, wst.

Okres: październik. Poprzednia wartość: 52,3 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 609 tys. Prognoza: 607 tys.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach obrotowych oraz środkach trwałych spółki oraz zmian w składzie RN.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

WZA

NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka zarządu na lata 2016 – 2018, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, zmiany statutu, potwierdzenia zgody na zawarcie przez BEST S.A. aneksów do umów pożyczek z członkami zarządu i in.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2016 roku.

Świat
10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto 

Okres: III kwartał. Poprzednia wartosć: 0,6% k/k oraz 2,2% r/r.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m)

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -0,2%.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 260 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (m/m)

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,1%.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki WOJAS S.A. jako spółki przejmującej ze spółką WOJAS TRADE Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu, jako spółką przejmowaną.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 3,1%.

01:30 Japonia: Inflacja r/r

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -0,5%.

11:00 Strefa Euro: Wskaźniki koniunktury gospodarczej

Okres: październik

14:00 Niemcy: Inflacja r/r

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,1% m/m oraz 0,7% r/r.

14:30 Stany Zjednoczone: Produkt Krajowy Brutto

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 1,2%. Prognoza: 2,5%.

16:00 Stany Zjednoczone: Michigan Sentiment

Okres: październik. Poprzednia wartość: 91,2 pkt. Prognoza: 87,9 pkt.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 785,59 2,80 (0,16%) 25.10
DAX 10 757,31 -3,86 (-0,04%) 25.10
SP500 2 143,16 -8,17 (-0,38%) 25.10
FTSE 7 017,64 31,24 (0,45%) 25.10
CAC 4 540,84 -11,74 (-0,26%) 25.10

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
PKNORLEN 72,04 1,87%
PKOBP 27,10 1,88%
JSW 66,50 -3,62%
PZU 25,93 -0,31%
KGHM 71,17 0,84%
PGE 10,52 -4,01%
PEKAO 121,45 -0,61%
ORANGEPL 5,55 -0,18%
ENEA 10,09 -0,10%
LPP 5754,75 -4,09%
JSW 66,50 -3,62%
KGHM 71,17 0,84%
PZU 25,93 -0,31%
ENERGA 8,22 -1,20%
CDPROJEKT 39,60 0,00%
TAURONPE 2,62 -3,32%
BRASTER 20,88 -4,79%
PGE 10,52 -4,01%
ENEA 10,09 -0,10%
CFI 1,59 -10,17%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr -0,5% IX 2016
PKB rdr 3,1% II kw. 2016
Stopa bezrobocia 8,4% IX 2016
Przeciętne wynagrodzenie 4 217,96 zł IX 2016
Produkcja przemysłowa rdr 3,2% IX 2016
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl