Kalendarium giełdy

-
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.

Świat
03:00 PMI dla przemysłu wg. CFLP (Chiny)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 50,2 pkt.

Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

WZA

NWZA

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, połączenia dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G oraz H akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię A, połączenia dotychczasowych serii I oraz J akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię J oraz scalenia akcji.

WZA

NWZA

Polska

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość:53,8 pkt.

Świat
04:00 PMI dla przemysłu, fin. (Japonia)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 49,1 pkt. Prognoza: 48,0 pkt.

09:55 PMI dla przemysłu, fin. (Niemcy)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 50,7 pkt. Prognoza: 51,9 pkt.

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 51,6 pkt. Prognoza: 51,5 pkt.

11:30 Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (J. Weidmann)

Okres:maj.

15:45 PMI dla przemysłu, fin. (USA)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość:51,5 pkt. Prognoza: 50,8 pkt.

16:00 Wydatki na inwestycje budowlane (USA)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -0,5% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 51,8 pkt. Prognoza: 51,5 pkt.

16:00 Wystąpienie publiczne szefa EBC (M. Draghi)

Okres: maj.

Wtorek
Polska
Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień bez sesji na GPW.

Świat
03:45 PMI dla przemysłu, fin. (Chiny)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 49,7 pkt. Prognoza:49,9 pkt.

10:30 PMI dla przemysłu (Wlk. Brytania)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 51,0 pkt. Prognoza: 51,2 pkt.

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: --0,7% mdm i -4,2% rdr. Prognoza: -0,1% mdm i -4,3% rdr.

Środa
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Rockaway Travel SE.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję

Świat
09:55 PMI dla sektora usług, fin. (Niemcy)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 55,1 pkt. Prognoza: 54,6 pkt.

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 53,1 pkt. Prognoza: 53,2 pkt.

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm i 2,4% rdr. Prognoza: 0,0% mdm i 2,5% rdr.

14:15 Raport ADP (USA)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 200 tys. Prognoza: 195 tys.

14:30 Wydajność pracy, wst. (USA)

Okres: I kw. Poprzednia wartość: -2,2% kdk. Prognoza: -1,5% kdk.

14:30 Saldo bilansu handlowego (USA)

Okres: marzec. Poprzednia wartość:-47,06 mld USD. Prognoza: -47,2 mld USD.

14:30 Jednostkowe koszty pracy, wst. (USA)

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 3,3% kdk. Prognoza: 4,0% kdk.

16:00 Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (USA)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -3,1% mdm. Prognoza: 0,8% mdm.

16:00 Zamówienia na dobra trwałe bez środków trans., fin. (USA)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -1,3% mdm. Prognoza: -0,2% mdm.

16:00 Zamówienia w przemyśle (USA)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: --1,7% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 54,5 pkt. Prognoza: 54,5 pkt.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,30 zł na akcję

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej oraz zmiany statutu i in.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych, określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

WZA

NWZA ws. zmian statutu, ustalenia wynagrodzenia członków komitetów wewnętrznych powołanych przez RN, zmiany w składzie RN oraz ustalenia kadencji powołanych członków RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,14 zł na akcję

Świat
03:45 PMI dla sektora usług (Chiny)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 52,2 pkt.

14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (USA)

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 257 tys.

Piątek
Polska
Komunikat Rady Polityki Pieniężnej

Decyzja ws. stóp procentowych. Obecna wartość stopy referencyjnej: 1,50%. Oczekwiania: stopy bez zmian.

Świat
Publikacja prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej

Okres: maj.

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 5%. Prognoza: 5%.

14:30 Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (USA)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 215 tys. Prognoza: 205 tys.

21:00 Kredyt konsumencki (USA)

Okres: marzec. Poprzednia wartość: +17,2 mld USD. Prognoza:15 mld USD.

Sobota
-

Indeksy

WIG20 1 896,64 -1,34 (-0,07%) 29.04
DAX 10 038,97 -282,18 (-2,73%) 29.04
SP500 2 065,30 -10,51 (-0,51%) 29.04
FTSE 6 241,89 -80,51 (-1,27%) 29.04
CAC 4 428,96 -128,40 (-2,82%) 29.04

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
KGHM 74,36 2,88%
PKNORLEN 68,75 -1,48%
PKOBP 24,46 0,62%
PGE 13,18 -0,08%
PZU 34,52 0,06%
PEKAO 155,25 0,45%
PGNIG 5,08 -0,78%
BZWBK 265,50 -0,58%
CCC 170,00 0,59%
JSW 19,65 5,02%
JSW 19,65 5,02%
KGHM 74,36 2,88%
ENERGA 12,44 2,89%
CDPROJEKT 25,45 -0,86%
HAWE 0,66 -1,49%
BUMECH 1,22 -1,61%
PZU 34,52 0,06%
PKOBP 24,46 0,62%
PGNIG 5,08 -0,78%
BIOTON 10,57 -0,09%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr -1,1% IV 2016
PKB rdr 3,9% IV kw. 2015
Stopa bezrobocia 10,0% III 2016
Przeciętne wynagrodzenie 4 351,5 zł III 2016
Produkcja przemysłowa rdr 0,5% III 2016
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl