Kalendarium giełdy

-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwał NWZ Mediatel S.A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.oraz zmian w składzie RN

Wyniki spółek

Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję

WZA

NWZA ws. zmiany statutu

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz dopuszczenia do obrotu akcji.

Przydział akcji serii L objętych w wykonaniu prawa poboru (zapisów podstawowych i dodatkowych)

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, połączenia Spółki Przejmującej (INTROL Spółka Akcyjna) i Spółki Przejmowanej (ILZT III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Świat
09:55 PMI dla sektora usług (Niemcy)

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,9 pkt. Prognoza: 54,3 pkt.

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,4 pkt. Prognoza: 54,0 pkt.

10:30 Indeks Sentix (strefa euro)

Okres: październik. Poprzednia wartość: 13,6 pkt. Prognoza: 11,8 pkt.

10:30 PMI dla sektora usług (Wlk. Brytania)

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 55,6 pkt. Prognoza: 56,0 pkt.

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,4% mdm i 2,7% rdr. Prognoza: 0,1% mdm.

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 59 pkt. Prognoza: 58,1 pkt.

GPW
Prawa poboru

Pierwszy dzień notowania na NC jednostkowych praw poboru akcji serii A.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję

WZA

NWZA ws. połączenia spółek Tableo S.A. i Ciasteczka z Krakowa S.A., zmiany statutu oraz zmian osobowych w składzie RN

WZA

NWZA ws. scalenia akcji i zmiany statutu oraz odwołania członka RN Pani Moniki Czekała i powołania na jej miejsce nowego członka RN

RSY
WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN

Scalenia

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji

WZA

NWZA ws. zmian w statucie

WZA

NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, powierzenia RN wykonywania zadań komitetu audytu oraz zmiany statutu

Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.

CSY
WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.

Polska
Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Decyzja ws. stóp procentowych. Obecna wartość stopy referencyjnej: 1,50%. Oczekiwania: stopy bez zmian.

16:00 Konferencja po posiedzeniu RPP

Okres: październik.

Świat
08:00 Zamówienia w przemyśle (Niemcy)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -1,4% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

14:30 Bilans handlowy (USA)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -41,86 mld USD. Prognoza: -42 mld USD.

GPW
Debiuty

Pierwszy dzień notowań na NC 1.500.000 akcji serii A oraz 1.120.000 akcji serii B.

PBG
WZA

NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.

EBC
Prawa poboru

Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w ramach emisji s. C nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu.

Dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy (0,1 zł na akcję).

WZA

NWZ m. in. ws. wyrażenia zgody na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy poprzez emisję obligacji lub w inny sposób.

WZA

NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P.

Zawieszenie obrotu akcjami spółki.

GTC
Debiuty

Wprowadzenie do obrotu 108.906.190 PDA s. K

Świat
Bank Japonii

Komunikat i konferencja prasowa po posiedzeniu Banku Japonii.

08:00 Produkcja przemysłowa (Niemcy)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,7% mdm. Prognoza:0,3% mdm.

20:00 Kredyt konsumencki (USA)

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: +19,1 mld USD. Prognoza: +20 mld USD.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką Miraculum Dystrybucja sp. z o.o., obniżenia wysokości kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem jej kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN, zmiany uchwały nr 23 z dnia 26.06.2015r. ZWZ w sprawie nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji.

Debiuty

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 19.608.000 akcji serii A, 4.902.000 akcji serii B, 207.280 akcji serii C1, 1.400.000 akcji serii D, 1.730.000 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC

Debiuty

Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. Rozpoczęcie budowy księgi popytu

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

CCC
Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,00 zł na akcję

Świat
01:50 Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (Japonia)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -3,6% mdm. Prognoza: 3,3% mdm.

08:00 Bilans handlowy (Niemcy)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 22.8 mld EUR. Prognoza: 22,5 mld EUR.

13:00 Bank Anglii

Decyzja ws. stóp procentowych. Obecna wartość: 0,5%. Oczekiwania: 0,5%.

14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (USA)

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 277 tys. Prognoza: 275 tys.

20:00 Protokół z posiedzenia FOMC (USA)

Okres: wrzesień.

GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję

Debiuty

Zakończenie budowy księgi popytu. Publikacja ceny emisyjnej.

WZA

WZA

WZA

WZA

Świat
16:00 Zapasy hurtowników (USA)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,1% mdm. Prognoza: 0,0% mdm.

Okres: październik. Poprzednia wartość: -6 pkt. Prognoza: 0,5 pkt.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 142,84 16,36 (0,77%) 13:56
DAX 10 111,84 118,77 (1,19%) 13:50
SP500 2 013,42 17,59 (0,88%) 08.10
FTSE 6 444,59 69,77 (1,09%) 13:50
CAC 4 725,79 49,88 (1,07%) 13:50

Notowania akcji

dzisiaj, 13:56 dzisiaj, 13:56 dzisiaj, 13:56
KGHM 94,83 4,21%
PZU 400,85 1,03%
PKNORLEN 63,43 -1,66%
PKOBP 31,42 0,38%
PEKAO 153,55 -0,29%
PGE 14,41 3,89%
EUROCASH 49,65 1,97%
PGNIG 6,97 0,43%
ALIOR 83,50 0,60%
TAURONPE 3,34 4,70%
KGHM 94,83 4,21%
CDPROJEKT 26,96 1,51%
JSW 12,71 4,27%
BIOTON 10,93 -1,89%
HAWE 1,02 0,00%
ENERGA 17,02 0,47%
KERDOS 0,58 -10,77%
PZU 400,85 1,03%
CIGAMES 21,60 6,72%
PKOBP 31,42 0,38%
Zarejestruj lub zaloguj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr -0,6% VIII 2015
PKB rdr 3,3% II kw. 2015
Stopa bezrobocia 9,9% IX 2015
Przeciętne wynagrodzenie 4 024,95 zł VIII 2015
Produkcja przemysłowa rdr 5,3% VIII 2015
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl