Kalendarium giełdy

-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 7 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

INC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WPEF VI Holding V B.V.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej akcji serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E, zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN z tytułu zasiadania w komitetach RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Świat
14:30 Wydatki Amerykanów (m/m)

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,4%. Prognoza: 0,3%.

14:30 Dochody Amerykanów (m/m)

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,2%. Prognoza: 0,4%.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

CCC
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,19 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2016 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,86 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 6,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 6,41 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 114.706 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: PKB rdr

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: -0,1% k/k oraz 3,0% r/r. Prognoza:0,9% k/k oraz 3,1% r/r.

Świat
01:30 Jpaponia: stopa bezrobocia

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 3,1%

01:50 Sprzedaż detaliczna r/r (Japonia)

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -1,4%.

11:00 Wskaźniki koniunktury gospodarczej (Strefa Euro)

Okres: sierpień.

14:00 Niemcy: Inflacja r/r

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,3% m/m oraz 0,4% r/r.

15:00 Indeks S&P/Case-Shiller (USA)

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 5,2% r/r. Prognoza: 5,2% r/r.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 97,3 pkt. Prognoza: 97,3 pkt.

Środa
Polska
14:00 Polska: Inflacja rdr

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,3% m/m oraz -0,9% r/r. Prognoza: -0,4% m/m oraz -0,9% r/r

Świat
01:50 Produkcja przemysłowa (Japonia)

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 2,3% m/m oraz -1,5% r/r.

09:55 Stopa bezrobocia (Niemcy)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 6,1%.

09:55 PMI dla przemysłu, fin. (Niemcy)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 53,8 pkt. Prognoza: 53,6 pkt.

11:00 Strefa Euro: HICP r/r - dane szacunkowe

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,2%.

11:00 Strefa Euro: Strefa bezrobocia

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 10,1%.

15:45 Stany Zjednoczone: Chciago PMI

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 55,8 pkt. Prognoza: 55 pkt. 

Czwartek
Polska
09:00 Polska: PMI

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 50,3 pkt

Świat
03:00 Indeks PMI dla usług wg CFLP (Chiny)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 53,9 pkt.

03:00 Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP (Chiny)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 49,9 pkt. Prognoza: 49,9 pkt.

03:45 Indeks PMI dla przemysłu, fin. (Ciny)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 50,6 pkt. Prognoza: 50,2 pkt.

04:00 PMI dla przemysłu (Japonia)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 49,3 pkt. Prognoza: 49,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: PMI Manufacturing

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 52 pkt. Prognoza: 51,8 pkt.

14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (USA)

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 261 tys.

14:30 Jednostkowe koszty pracy, fin. (USA)

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: -0,2% k/k. Prognoza: 2,0% k/k

14:30 Wydajność pracy, fin (USA)

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: -0,6% k/k. Prognoza: 0,0% k/k.

15:45 PMI dla przemysłu, fin. (USA)

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 52,9 pkt. Prognoza: 52,1 pkt.

16:00 Wydatki na inwestycje budowlane (USA)

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -0,6% m/m. Prognoza: 0,2% m/m.

16:00 Stany Zjednoczone: ISM przemysł

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 52,6 pkt. Prognoza: 52,4 pkt.

Piątek
Świat
14:30 Stany Zjednoczone: stopa bezrobocia

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 4,9%. Prognoza: 4,8%.

14:30 Saldo bilansu handlowego (USA)

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -44,5 mld USD. Prognoza: -43 mld USD.

16:00 Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (USA)

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -4,2% m/m. Prognoza: 4,4% m/m.

16:00 Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (USA)

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -0,3% m/m. Prognoza: 1,5% m/m.

16:00 Zamówienia w przemyśle (USA)

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -1,5% m/m. Prognoza: 1% m/m.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 777,35 1,45 (0,08%) 29.08
DAX 10 544,44 -43,33 (-0,41%) 29.08
SP500 2 180,38 11,34 (0,52%) 29.08
FTSE 6 838,05 21,15 (0,31%) 26.08
CAC 4 424,25 -17,62 (-0,40%) 29.08

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
INGBSK 149,80 1,11%
PEKAO 125,50 0,32%
KGHM 73,10 -2,35%
PKOBP 26,05 0,19%
BZWBK 317,00 0,32%
PKNORLEN 65,09 0,29%
CDPROJEKT 42,27 3,35%
PGNIG 5,28 -0,19%
PZU 27,35 -0,04%
JSW 31,70 5,70%
JSW 31,70 5,70%
CDPROJEKT 42,27 3,35%
KGHM 73,10 -2,35%
PZU 27,35 -0,04%
ENERGA 7,91 -1,12%
PKOBP 26,05 0,19%
POLIMEXMS 3,52 -3,30%
BIOTON 9,25 2,10%
PETROLINV 0,17 0,00%
ACTION 5,25 0,00%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr -0,9% VII 2016
PKB rdr 3,1% II kw. 2016
Stopa bezrobocia 8,6% VII 2016
Przeciętne wynagrodzenie 4 291,85 zł VII 2016
Produkcja przemysłowa rdr -3,4% VII 2016
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl