Kalendarium giełdy

-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

XTB
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport półroczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

GTC
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

CTE
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

MFO
Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

10:00  MCLOGIC
WZA

Zwyczajne walne zgromadzenie

10:00  MORIZON
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie m. in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect.

10:00  RUCHCHORZ
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie

10:00  B2BPARTNER
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie ws. powołania nowych członków rady nadzorczej oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji

12:00  STARFIT
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie ws. powołania nowych członków rady nadzorczej oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji

15:00  LASERMED
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie ws. sposobu pokrycia spółki za 2011 rok.

Wtorek
GPW
IFM
Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

MCI
Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

S4E
Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

DGA
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

TXM
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

INC
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

09:30  ABCDATA

Spotkanie z zarządem, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki za 2016 rok.

10:00  TXM

Konferencja prasowa spółki dot. omówienia wyników finansowych spółki za 2016 r.

10:00  REDAN

Konferencja prasowa spółki: omówienie wyników finansowych spółki Redan SA za 2016 r.

10:00  TBULL
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

10:00  MANGATA

Konferencja prasowa spółki dot. omówienia wyników ubiegłego roku, aktualnej sytuacji oraz planów spółki.

11:00  MOMO
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie osobowym rady nadzorczej, zmiany statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności spółki

 
11:00  KERDOS
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego celem pokrycia straty roku obrotowego 2015

11:00  MODE
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu spółki

12:00  WORKSERV
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu spółki

12:00  CPGROUP
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.

13:00  BMPAG
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez konsolidację akcji spółki

13:00  RADPOL
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F

16:00  LASERMED
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie pokrycia straty za 2011 r.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

09:00  ORBIS
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany rady nadzorczej

09:30  LOKUM

Konferencja prasowa spółki poświęcona wynikom finansowym spółki w 2016 roku

11:00  SOHODEV
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych i zmian w składzie RN spółki

12:00  ATENDE

Konferencja prasowa spółki podczas której Zarząd Spółki zaprezentuje wyniki finansowe wypracowane w IV kwartale 2016 r. oraz całym 2016 r.

12:00  PELION

Konferencja prasowa spółki poświęcona podsumowaniu wyników Pelion SA za 2016 rok

12:30  AEDES
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki oraz zmian w statucie.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy: 0,09 PLN na akcję

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

10:00  INTROL
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członków rady nadzorczej oraz powołania nowych czlonków rady nadzorczej

10:00  ABADONRE
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu spółki

11:00  ATAL
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie m. in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

09:30  BOA
WZA

Zwyczajne walne zgromadzenie

10:00  SIMPLE

Konferencja prasowa spółki dotycząca bieżącej sytuacji Grupy Kapitałowej SIMPLE, wyników 2016 oraz perspektyw na rok 2017

10:30  TORPOL

Konferencja prasowa spółki dot. wyników spółki Torpol SA za 2016 r.

14:00  WBAY
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 193,63 -41,19 (-1,84%) 16:17
DAX 11 949,15 -115,12 (-0,95%) 16:11
SP500 2 328,86 -15,12 (-0,65%) 16:26
FTSE 7 269,47 -67,35 (-0,92%) 16:26
CAC 5 002,33 -18,57 (-0,37%) 16:11

Notowania akcji

dzisiaj, 16:07 dzisiaj, 16:07 dzisiaj, 16:07
KGHM 117,00 -2,50%
PKNORLEN 101,60 -3,79%
PZU 34,97 -2,73%
PEKAO 134,95 -0,11%
INGBSK 170,50 -3,29%
JSW 65,06 -5,33%
POLIMEXMS 8,85 2,08%
PKOBP 32,69 -1,77%
PGNIG 6,02 -0,99%
LOTOS 53,53 -5,59%
POLIMEXMS 8,85 2,08%
JSW 65,06 -5,33%
URSUS 3,59 4,06%
BUMECH 1,26 26,00%
KGHM 117,00 -2,50%
CDPROJEKT 74,13 -2,07%
PZU 34,97 -2,73%
ENERGA 10,86 -1,09%
PKPCARGO 64,45 -2,20%
PETROLINV 7,72 -3,14%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,8% I 2017
PKB rdr 2,7% IV kw. 2016
Stopa bezrobocia 8,6% I 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 277,32 zł I 2017
Produkcja przemysłowa rdr 1,2% II 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl