Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 049,16 PLN 0,01 -0,01 0,09 3,02 2015-04-24 173 078 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 125,97 PLN -0,39 -0,12 -0,43 17,32 2015-04-24 79 664 000
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 99,18 PLN -0,24 0,04 1,16 9,46 2015-04-24 339 627 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 101,73 PLN -0,12 0,05 2,79 9,04 2015-04-24 117 213 000
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 117,22 PLN 0,29 -0,15 5,64 0,00 2015-04-24 5 460 170
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 108,53 PLN -0,01 0,12 1,80 19,05 2015-04-24 40 608 400
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 75,61 PLN -0,59 -0,80 -4,04 8,05 2015-04-24 73 524 000
UniBessa (UniFundusze SFIO) 100,76 PLN 0,00 0,08 0,24 0,00 2015-04-24 1 003 990
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,03 USD -0,03 -0,03 0,07 1,03 2015-04-24
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 100,03 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 2015-04-24
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 180,19 EUR 0,01 0,04 0,09 0,82 2015-04-24
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 219,56 PLN 0,05 0,35 3,70 8,30 2015-04-24 803 687 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 333,96 PLN -0,03 -0,50 -0,76 5,53 2015-04-24 906 064 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,45 PLN 0,00 -0,04 0,09 4,03 2015-04-24 4 664 390 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 320,56 PLN -0,13 -0,19 1,31 5,29 2015-04-24 418 094 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 113,89 PLN 0,00 0,04 0,22 3,06 2015-04-24 526 460 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 150,55 PLN -0,18 -0,55 -1,18 7,96 2015-04-24 452 167 000
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 104,21 PLN -0,33 0,28 1,44 0,00 2015-04-24 3 970 060
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 195,62 PLN -0,66 -1,85 -4,73 10,01 2015-04-24 236 328 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 175,04 PLN -0,06 -0,22 0,51 6,47 2015-04-24 253 345 000
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 114,17 PLN 0,05 -1,20 1,42 0,00 2015-04-24 12 661 200
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 641,22 PLN 0,01 0,05 0,21 3,25 2015-04-24 809 547 000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl