Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 049,81 PLN 0,01 0,06 0,07 2,68 2015-05-22 173 078 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 128,79 PLN -0,23 0,94 1,22 18,41 2015-05-22 85 791 600
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 100,74 PLN -0,16 -0,48 1,71 11,96 2015-05-22 377 358 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 102,76 PLN -0,03 0,02 1,04 10,97 2015-05-22 128 362 000
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 110,80 PLN 0,03 2,33 -4,50 0,00 2015-05-22 15 442 800
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 110,17 PLN -0,40 0,06 1,32 15,63 2015-05-22 41 008 000
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 80,45 PLN -2,32 0,47 3,69 7,60 2015-05-22 65 492 900
UniBessa (UniFundusze SFIO) 100,93 PLN -0,01 0,01 0,23 0,00 2015-05-22 1 179 060
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,09 USD 0,03 0,15 0,15 1,11 2015-05-22
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 100,14 PLN 0,00 0,03 0,14 0,00 2015-05-22 2 001 470
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 179,88 EUR -0,02 0,02 -0,02 0,69 2015-05-22
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 221,61 PLN -0,17 -0,01 1,28 8,96 2015-05-22 854 111 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 332,68 PLN 0,02 0,06 -0,57 3,61 2015-05-22 845 119 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,55 PLN 0,01 0,09 0,05 3,51 2015-05-22 4 834 100 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 322,80 PLN -0,13 -0,02 0,57 6,24 2015-05-22 423 825 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 114,09 PLN 0,01 0,05 0,18 3,01 2015-05-22 527 726 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 150,34 PLN -0,05 0,48 -0,44 6,04 2015-05-22 410 243 000
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 105,15 PLN -0,04 0,98 1,67 0,00 2015-05-22 6 773 110
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 198,39 PLN -0,13 1,32 0,13 7,01 2015-05-22 180 395 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 175,01 PLN -0,07 -0,02 -0,05 5,64 2015-05-22 256 044 000
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 111,88 PLN 0,52 1,85 -1,52 0,00 2015-05-22 30 915 500
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 644,27 PLN 0,01 0,05 0,20 3,18 2015-05-22 797 448 000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl