Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 050,74 PLN 0,02 0,02 0,07 2,36 2015-07-03 173 078 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 122,31 PLN 0,03 -0,88 -2,44 10,81 2015-07-03 90 857 100
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 95,56 PLN 0,18 -0,29 -3,69 11,13 2015-07-03 405 235 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 95,86 PLN 0,02 -1,40 -3,90 5,58 2015-07-03 133 260 000
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 106,55 PLN 0,85 0,12 -4,30 0,00 2015-07-03 14 612 700
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 106,59 PLN 0,03 -0,49 -1,73 12,33 2015-07-03 41 492 000
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 74,63 PLN 0,97 -1,88 0,04 1,02 2015-07-03 67 409 700
UniBessa (UniFundusze SFIO) 100,10 PLN -0,02 -0,28 -0,49 0,00 2015-07-03 1 177 910
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,14 USD 0,02 0,05 0,12 1,24 2015-07-03
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 100,22 PLN -0,04 -0,07 0,04 0,00 2015-07-03 2 003 500
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 179,73 EUR 0,01 -0,01 -0,01 0,50 2015-07-03
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 206,20 PLN -0,13 -1,50 -3,73 3,41 2015-07-03 827 412 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 330,43 PLN 0,08 -0,03 -0,28 1,98 2015-07-03 817 395 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,28 PLN 0,02 -0,02 -0,07 2,81 2015-07-03 4 824 290 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 307,83 PLN 0,00 -1,19 -2,58 2,44 2015-07-03 421 881 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 114,39 PLN 0,00 0,07 0,19 2,90 2015-07-03 601 513 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 148,26 PLN 0,24 -0,21 -0,48 4,04 2015-07-03 365 822 000
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 104,04 PLN 0,13 -0,97 -1,32 0,00 2015-07-03 12 578 100
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 195,84 PLN 0,11 -0,19 -0,02 4,95 2015-07-03 175 721 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 168,47 PLN 0,02 -0,71 -2,00 2,41 2015-07-03 249 609 000
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 107,78 PLN 0,42 -1,75 -3,34 0,00 2015-07-03 31 570 800
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 648,81 PLN 0,01 0,05 0,20 3,08 2015-07-03 804 813 000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl