Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 039,57 PLN 0,02 0,01 0,13 3,30 2014-12-19 159 765 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 119,30 PLN 0,93 -0,87 -0,77 12,55 2014-12-19 25 937 800
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 87,53 PLN 0,05 -1,03 -1,73 -8,69 2014-12-19 176 032 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 93,60 PLN 0,16 -1,36 -2,03 1,19 2014-12-19 68 397 800
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 100,09 PLN 0,00 0,03 0,00 0,00 2014-12-19
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 101,42 PLN 1,32 -0,39 -0,71 9,99 2014-12-19 39 456 900
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 82,13 PLN 1,96 0,55 0,81 16,12 2014-12-19 84 152 300
UniBessa (UniFundusze SFIO) 100,16 PLN -0,05 -0,13 -0,04 0,00 2014-12-19 1 002 540
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 39,79 USD 0,05 -0,03 0,03 0,81 2014-12-19
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 175,81 EUR -0,01 -0,06 -0,05 0,82 2014-12-19
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 204,29 PLN 0,19 -1,39 -2,77 2,90 2014-12-19 937 512 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 332,35 PLN -0,02 -0,01 -0,02 6,57 2014-12-19 914 097 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 199,63 PLN 0,06 -0,06 0,09 4,18 2014-12-19 3 943 510 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 307,35 PLN 0,11 -0,82 -1,79 1,76 2014-12-19 461 892 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 112,86 PLN 0,01 0,07 0,28 3,15 2014-12-19 463 846 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 148,98 PLN 0,26 0,05 -0,11 11,70 2014-12-19 413 555 000
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 100,09 PLN 0,00 0,03 0,00 0,00 2014-12-19
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 201,22 PLN 0,90 0,74 0,19 14,21 2014-12-19 214 177 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 170,03 PLN 0,09 -0,56 -1,01 4,68 2014-12-19 262 474 000
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 100,09 PLN 0,00 0,03 0,00 0,00 2014-12-19
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 625,56 PLN 0,01 0,06 0,27 3,44 2014-12-19 757 877 000