Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 057,58 PLN -0,08 -0,05 -0,34 1,23 2016-02-09 0
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 980,50 PLN -0,13 -0,34 -1,61 0,00 2016-02-09 0
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 92,24 PLN -1,44 -5,85 -12,44 0,00 2016-02-09 0
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 106,17 PLN -1,37 -1,35 -1,08 -14,07 2016-02-09 0
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 96,34 PLN -0,70 -4,53 -5,58 0,00 2016-02-09 0
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 84,55 PLN -0,87 -1,38 -3,13 -8,04 2016-02-09 0
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 83,00 PLN -0,68 -1,14 -2,26 -13,19 2016-02-09 0
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 89,47 PLN 1,24 -1,72 -3,62 -15,83 2016-02-09 0
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 97,88 PLN -1,45 -2,41 -0,89 -5,48 2016-02-09 0
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 62,13 PLN -2,28 -3,43 0,10 -23,52 2016-02-09 0
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 100,02 PLN -0,07 -0,02 -0,05 0,00 2016-02-09 0
UniBessa (UniFundusze SFIO) 99,79 PLN -0,20 0,26 0,09 -0,77 2016-02-09 0
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,45 USD 0,02 0,05 0,15 1,35 2016-02-09
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 89,61 PLN -0,83 -2,27 -3,15 0,00 2016-02-09 0
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 183,02 EUR -0,01 -0,00 0,01 0,47 2016-02-09
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 170,99 PLN -0,71 -0,58 -0,15 -17,16 2016-02-09 0
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 335,23 PLN -0,14 0,06 0,21 -0,17 2016-02-09 0
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,48 PLN -0,10 -0,06 -0,61 0,65 2016-02-09 0
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 277,45 PLN -0,51 -0,48 -0,34 -10,80 2016-02-09 0
UniLokata (UniFundusze FIO) 115,58 PLN 0,00 0,03 0,15 2,02 2016-02-09 0
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 146,69 PLN -0,75 -0,59 -1,19 -2,78 2016-02-09 0
UniObligacje FIZ 1 220,06 PLN 0,00 0,00 -0,29 0,00 2016-02-08 57 081 100
UniObligacje High Yield FIZ 102,44 PLN 0,00 0,00 0,27 0,00 2016-02-08 4 426 010
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 97,17 PLN -0,40 -0,76 -3,37 -3,58 2016-02-09 0
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 203,28 PLN 0,01 0,26 2,49 -0,86 2016-02-09 0
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 157,15 PLN -0,46 -0,46 -0,76 -8,71 2016-02-09 0
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 95,56 PLN -0,23 -2,80 -5,88 -9,64 2016-02-09 0
UniSystem 1 (UniSystem FIZ) 962,63 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 15 948 900
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 671,39 PLN 0,01 0,04 0,21 2,41 2016-02-09 0
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl