Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 047,87 PLN -0,02 -0,00 0,18 3,26 2015-03-27 169 561 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 123,91 PLN 0,16 -2,06 -1,21 17,42 2015-03-27 71 968 200
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 97,17 PLN 0,44 -1,33 1,30 4,00 2015-03-27 240 967 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 98,06 PLN 0,27 -1,17 0,51 6,08 2015-03-27 113 163 000
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 109,03 PLN -1,22 -2,44 1,71 0,00 2015-03-27 2 153 320
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 105,71 PLN 0,67 -1,62 -0,40 24,48 2015-03-27 42 511 100
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 75,87 PLN 0,34 -4,17 -6,70 19,37 2015-03-27 89 001 500
UniBessa (UniFundusze SFIO) 100,38 PLN -0,02 -0,09 -0,19 0,00 2015-03-27 1 005 820
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,01 USD 0,05 0,03 0,13 1,14 2015-03-27
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 179,27 EUR 0,01 0,02 0,10 0,85 2015-03-27
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 209,42 PLN 0,18 -1,03 0,29 5,20 2015-03-27 832 986 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 335,63 PLN -0,13 -0,20 -0,23 6,79 2015-03-27 954 731 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,18 PLN -0,05 0,02 0,24 4,41 2015-03-27 4 383 090 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 314,08 PLN 0,12 -0,65 0,30 3,81 2015-03-27 428 171 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 113,66 PLN 0,01 0,04 0,19 3,08 2015-03-27 521 184 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 151,90 PLN 0,03 -0,22 0,22 10,78 2015-03-27 502 943 000
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 101,71 PLN -0,78 -0,75 -0,12 0,00 2015-03-27 1 857 280
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 203,02 PLN 0,05 -1,16 -0,88 17,69 2015-03-27 258 793 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 172,88 PLN -0,02 -0,68 -0,07 5,83 2015-03-27 259 402 000
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 111,18 PLN -0,67 -0,91 2,23 0,00 2015-03-27 1 826 640
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 638,09 PLN 0,01 0,05 0,23 3,32 2015-03-27 789 105 000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl