Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 039,60 PLN 0,02 0,09 0,20 3,40 2014-11-28 155 486 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 121,58 PLN 0,23 0,45 2,38 8,40 2014-11-28 20 304 200
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 88,94 PLN 0,16 0,04 0,96 -10,85 2014-11-28 171 577 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 96,17 PLN 0,32 0,80 1,95 -1,39 2014-11-28 67 094 000
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 104,42 PLN 1,02 1,82 4,65 6,97 2014-11-28 43 030 400
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 85,53 PLN 1,93 3,26 9,18 10,40 2014-11-28 81 378 600
UniBessa (UniFundusze SFIO) 100,24 PLN 0,00 0,03 0,15 0,00 2014-11-28 1 001 130
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 39,80 USD 0,00 0,03 0,15 0,91 2014-11-28
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 176,59 EUR -0,00 0,03 0,10 0,94 2014-11-28
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 211,60 PLN 0,12 0,73 0,55 0,19 2014-11-28 928 886 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 334,24 PLN 0,12 0,44 0,66 7,98 2014-11-28 903 034 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 199,91 PLN 0,03 0,18 0,37 4,51 2014-11-28 3 768 200 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 314,84 PLN 0,12 0,62 0,81 1,12 2014-11-28 470 434 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 112,63 PLN 0,01 0,05 0,25 3,11 2014-11-28 493 030 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 150,06 PLN 0,17 0,45 1,33 14,40 2014-11-28 379 146 000
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 202,88 PLN 0,41 0,77 2,81 14,86 2014-11-28 172 907 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 172,93 PLN 0,24 0,75 0,97 4,70 2014-11-28 265 103 000
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 622,40 PLN 0,01 0,06 0,29 3,47 2014-11-28 724 048 000