Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 045,95 PLN 0,00 0,03 0,27 3,26 2015-02-27 163 816 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 125,43 PLN -1,69 -1,49 -4,72 21,59 2015-02-27 56 111 300
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 95,92 PLN 0,74 2,17 5,30 -1,96 2015-02-27 196 449 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 97,56 PLN -0,03 0,49 0,88 4,23 2015-02-27 111 352 000
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 107,20 PLN 0,24 0,38 -1,11 0,00 2015-02-27 269 353
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 106,13 PLN -0,81 -0,18 -2,78 31,50 2015-02-27 43 820 300
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 81,32 PLN -3,90 -4,39 -14,17 43,80 2015-02-27 86 160 400
UniBessa (UniFundusze SFIO) 100,57 PLN 0,00 -0,02 0,04 0,00 2015-02-27 1 004 940
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 39,96 USD 0,05 0,10 0,13 1,06 2015-02-27
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 178,15 EUR -0,01 0,01 0,10 0,78 2015-02-27
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 208,81 PLN -0,05 0,22 -0,56 4,76 2015-02-27 845 415 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 336,42 PLN -0,05 0,13 -0,26 7,57 2015-02-27 937 870 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 201,70 PLN 0,05 0,13 0,49 4,43 2015-02-27 4 209 250 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 313,15 PLN 0,03 0,22 -0,26 2,64 2015-02-27 435 640 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 113,44 PLN 0,01 0,05 0,22 3,13 2015-02-27 503 826 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 151,56 PLN -0,09 0,09 -0,25 12,00 2015-02-27 492 516 000
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 101,83 PLN -0,13 0,36 1,17 0,00 2015-02-27 502 455
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 204,83 PLN -0,30 -0,82 -3,51 20,93 2015-02-27 246 097 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 173,00 PLN -0,08 0,07 -0,51 6,18 2015-02-27 265 250 000
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 108,76 PLN 0,16 1,39 2,63 0,00 2015-02-27 263 261
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 634,41 PLN 0,01 0,06 0,24 3,35 2015-02-27 836 843 000