Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 057,00 PLN 0,00 -0,00 0,16 1,74 2015-11-24 179 011 000
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 011,24 PLN 0,09 0,83 0,97 0,00 2015-11-24 4 008 040
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 108,10 PLN 0,93 2,88 8,21 0,00 2015-11-24 593 246
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 114,53 PLN -1,44 -1,05 0,53 -5,36 2015-11-24 58 979 200
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 105,88 PLN 0,58 3,04 6,11 0,00 2015-11-24 554 290
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 91,71 PLN -1,20 -1,28 -2,99 3,49 2015-11-24 306 178 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 90,42 PLN -1,70 -1,91 -2,94 -5,51 2015-11-24 102 124 000
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 98,94 PLN 1,49 2,07 4,80 0,00 2015-11-24 6 134 650
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 105,45 PLN -1,56 -1,60 -0,35 2,83 2015-11-24 34 214 100
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 71,05 PLN -2,56 -2,75 3,56 -14,14 2015-11-24 51 306 300
UniBessa (UniFundusze SFIO) 99,56 PLN 0,00 -0,01 0,23 -0,66 2015-11-24 1 166 110
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,37 USD -0,02 0,02 0,15 1,46 2015-11-24
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 97,31 PLN -0,36 0,28 -0,26 0,00 2015-11-24 1 948 330
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 182,80 EUR -0,01 0,02 0,08 0,56 2015-11-24
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 187,14 PLN -1,46 -1,80 -4,74 -11,20 2015-11-24 673 386 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 334,36 PLN 0,06 -0,07 0,22 0,33 2015-11-24 837 345 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 203,31 PLN 0,00 0,01 0,24 1,82 2015-11-24 3 920 530 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 291,44 PLN -0,85 -1,08 -2,40 -7,11 2015-11-24 367 142 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 115,18 PLN 0,00 0,03 0,15 2,29 2015-11-24 1 297 710 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 151,02 PLN -0,08 0,12 1,06 1,02 2015-11-24 242 121 000
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 102,47 PLN 0,25 0,91 1,23 0,00 2015-11-24 14 972 700
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 200,67 PLN 0,02 0,40 1,16 -0,44 2015-11-24 132 485 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 163,97 PLN -0,55 -0,54 -1,54 -4,69 2015-11-24 187 800 000
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 107,59 PLN 0,35 2,57 5,33 0,00 2015-11-24 17 325 100
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 663,51 PLN 0,01 0,04 0,20 2,57 2015-11-24 857 965 000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl