Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 052,95 PLN 0,02 -0,00 0,02 1,90 2015-09-04 173 078 000
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 100,06 PLN 0,01 0,03 0,00 0,00 2015-09-04
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 110,61 PLN -0,90 -1,39 -8,75 -5,75 2015-09-04 68 376 500
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 100,06 PLN 0,01 0,03 0,00 0,00 2015-09-04
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 93,83 PLN -0,28 -0,82 -4,59 7,97 2015-09-04 364 176 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 91,49 PLN 0,07 0,05 -3,91 -3,55 2015-09-04 114 535 000
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 89,93 PLN -0,26 4,44 -11,81 0,00 2015-09-04 7 678 280
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 100,08 PLN -0,31 -1,27 -6,28 -2,12 2015-09-04 39 395 900
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 61,12 PLN -0,52 -2,41 -13,34 -23,74 2015-09-04 55 574 800
UniBessa (UniFundusze SFIO) 99,89 PLN 0,00 0,02 0,02 0,00 2015-09-04 1 167 440
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,20 USD 0,02 0,02 0,00 1,23 2015-09-04
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 95,38 PLN -0,41 -1,39 -4,68 0,00 2015-09-04 2 000 970
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 181,34 EUR 0,01 0,01 -0,00 0,53 2015-09-04
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 194,60 PLN -0,06 0,11 -4,93 -8,74 2015-09-04 750 686 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 331,62 PLN 0,17 -0,02 -0,20 0,78 2015-09-04 801 015 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,48 PLN 0,03 -0,01 -0,03 2,06 2015-09-04 4 416 770 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 297,14 PLN 0,00 -0,02 -3,09 -5,04 2015-09-04 392 838 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 114,76 PLN 0,01 0,03 0,16 2,63 2015-09-04 881 859 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 147,13 PLN 0,27 -0,26 -1,12 0,63 2015-09-04 296 031 000
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 100,64 PLN 0,38 0,62 -2,54 0,00 2015-09-04 18 749 100
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 191,65 PLN 0,13 -0,40 -2,24 -0,51 2015-09-04 137 582 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 165,05 PLN 0,13 0,18 -1,83 -3,32 2015-09-04 216 621 000
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 100,47 PLN -0,06 0,57 -8,22 0,00 2015-09-04 25 543 300
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 655,11 PLN 0,01 0,04 0,18 2,87 2015-09-04 899 793 000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl