Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 028,36 PLN 0,00 0,05 0,31 0,00 2014-07-22 132 064 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 114,26 PLN 0,57 1,29 2,48 13,20 2014-07-22 11 661 100
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 84,60 PLN 0,27 -1,44 -6,35 1,87 2014-07-22 194 239 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 92,12 PLN 0,37 0,05 -2,11 11,20 2014-07-22 81 614 900
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 101,20 PLN 0,61 2,87 3,79 3,17 2014-07-22 45 308 200
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 81,06 PLN 0,36 3,74 7,21 -7,84 2014-07-22 85 623 600
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 39,67 USD 0,00 0,00 0,00 1,10 2014-07-22
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 174,32 EUR 0,01 0,02 0,06 1,34 2014-07-22
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 204,11 PLN 0,50 0,91 -1,08 10,65 2014-07-22 943 357 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 325,57 PLN 0,02 0,10 0,83 4,52 2014-07-22 748 494 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 197,14 PLN 0,01 0,04 0,32 4,74 2014-07-22 2 949 880 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 303,06 PLN 0,21 0,23 -1,09 5,75 2014-07-22 480 691 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 111,36 PLN 0,01 0,06 0,29 3,00 2014-07-22 448 144 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 143,63 PLN 0,03 0,29 0,80 9,66 2014-07-22 190 990 000
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 189,23 PLN 0,08 0,70 1,27 4,17 2014-07-22 138 073 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 166,03 PLN 0,17 0,27 -0,44 5,14 2014-07-22 278 855 000
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 602,24 PLN 0,01 0,06 0,28 3,57 2014-07-22 750 259 000