Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 032,72 PLN 0,02 0,07 0,35 3,23 2014-09-01 142 536 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 115,40 PLN -0,04 1,16 2,22 17,06 2014-09-01 14 844 000
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 85,33 PLN 0,62 1,58 2,71 -2,61 2014-09-01 165 848 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 92,07 PLN -0,15 0,13 3,31 5,85 2014-09-01 68 118 400
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 99,92 PLN -1,19 1,68 1,71 10,64 2014-09-01 48 567 400
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 79,28 PLN -1,41 3,22 -0,45 11,76 2014-09-01 90 519 600
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 39,70 USD 0,00 0,03 0,08 0,99 2014-09-01
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 175,06 EUR 0,01 0,01 0,06 1,19 2014-09-01
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 206,89 PLN -0,02 0,57 4,80 8,28 2014-09-01 886 653 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 328,42 PLN 0,05 0,29 0,82 6,38 2014-09-01 788 830 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 198,21 PLN 0,03 0,15 0,44 4,61 2014-09-01 3 195 650 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 307,02 PLN 0,14 0,30 2,98 4,92 2014-09-01 476 930 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 111,79 PLN 0,03 0,06 0,30 3,07 2014-09-01 433 135 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 145,70 PLN 0,06 0,60 1,43 13,95 2014-09-01 225 992 000
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 192,67 PLN 0,12 1,57 2,13 11,49 2014-09-01 152 332 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 168,15 PLN 0,07 0,28 2,62 5,79 2014-09-01 270 794 000
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 608,52 PLN 0,03 0,06 0,30 3,56 2014-09-01 755 217 000