Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 052,71 PLN 0,00 0,07 0,25 2,27 2015-07-31 173 078 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 120,86 PLN 0,57 0,42 -0,63 5,88 2015-07-31 84 065 500
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 97,63 PLN 0,21 0,53 3,71 16,66 2015-07-31 336 626 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 94,47 PLN 0,02 0,04 -0,89 4,32 2015-07-31 116 941 000
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 101,52 PLN 0,69 -4,10 -4,41 0,00 2015-07-31 14 191 800
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 106,73 PLN 0,51 0,82 0,82 6,18 2015-07-31 38 962 500
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 70,81 PLN 0,78 -0,32 -5,50 -13,19 2015-07-31 66 496 600
UniBessa (UniFundusze SFIO) 99,82 PLN -0,03 -0,05 -0,33 0,00 2015-07-31 1 171 260
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,19 USD 0,00 0,00 0,17 1,29 2015-07-31
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 100,04 PLN 0,03 -0,14 -0,22 0,00 2015-07-31 2 005 520
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 181,10 EUR -0,00 0,02 0,13 0,57 2015-07-31
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 202,91 PLN 0,07 0,34 -1,55 0,94 2015-07-31 781 698 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 332,18 PLN -0,01 0,02 0,80 1,73 2015-07-31 775 161 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,50 PLN 0,01 0,05 0,17 2,58 2015-07-31 4 571 160 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 304,98 PLN 0,06 0,07 -0,99 1,29 2015-07-31 401 318 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 114,56 PLN 0,01 0,04 0,20 2,79 2015-07-31 762 434 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 148,62 PLN -0,05 -0,22 0,86 3,12 2015-07-31 325 856 000
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 103,26 PLN 0,16 -0,58 -1,21 0,00 2015-07-31 15 737 100
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 195,66 PLN 0,05 -0,04 0,27 3,03 2015-07-31 165 124 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 167,53 PLN -0,05 -0,04 -0,20 1,41 2015-07-31 240 539 000
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 108,66 PLN 0,61 -1,97 -0,72 0,00 2015-07-31 29 274 100
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 651,69 PLN 0,01 0,04 0,20 3,00 2015-07-31 814 190 000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl