Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 042,50 PLN 0,10 0,09 0,31 3,21 2015-01-23 160 327 000
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 132,67 PLN 2,35 3,66 9,93 26,44 2015-01-23 36 028 800
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 90,21 PLN 0,96 1,85 3,76 -6,28 2015-01-23 179 186 000
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 96,15 PLN 1,47 3,21 2,64 3,33 2015-01-23 107 085 000
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 103,81 PLN 0,85 3,24 3,70 0,00 2015-01-23 250 392
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 108,97 PLN 2,02 3,33 6,76 26,52 2015-01-23 39 467 400
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 96,20 PLN 4,00 4,34 14,88 55,16 2015-01-23 82 849 800
UniBessa (UniFundusze SFIO) 100,53 PLN -0,06 0,04 0,37 0,00 2015-01-23 1 001 440
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 39,90 USD 0,03 0,05 0,23 1,01 2015-01-23
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 176,87 EUR 0,04 0,07 0,07 0,79 2015-01-23
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 209,04 PLN 1,52 3,53 2,14 4,73 2015-01-23 827 781 000
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 337,02 PLN 0,57 0,22 1,30 7,63 2015-01-23 910 529 000
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 200,54 PLN 0,14 0,11 0,48 4,09 2015-01-23 4 022 610 000
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 313,34 PLN 1,05 1,87 1,63 2,94 2015-01-23 433 279 000
UniLokata (UniFundusze FIO) 113,16 PLN 0,01 0,05 0,23 3,15 2015-01-23 466 236 000
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 152,03 PLN 0,75 0,43 1,90 12,63 2015-01-23 438 432 000
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 100,26 PLN 0,09 0,73 0,15 0,00 2015-01-23 500 785
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 212,48 PLN 1,08 0,44 4,86 23,65 2015-01-23 199 686 000
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 173,17 PLN 0,90 1,60 1,78 6,23 2015-01-23 263 105 000
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 102,66 PLN 0,10 2,64 2,55 0,00 2015-01-23 250 392
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 629,94 PLN 0,01 0,05 0,24 3,39 2015-01-23 816 569 000