Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Pioneer Pekao TFI adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa telefon: (22) 640 40 00
kod towarzystwa: TFIPIO www: www.pioneer.com.pl fax: (22) 640 40 05
email: Fundusz@pioneerinvestments.com infolinia: 0 801 641 641

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 10,53 PLN 0,86 2,33 0,96 -4,36 2015-01-28 54 677 600
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 100,87 PLN -1,58 -1,47 2,80 31,46 2015-01-28 337 478 000
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 27,06 USD -1,38 -1,24 -3,63 8,02 2015-01-28
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 11,36 EUR 0,09 2,71 5,97 10,29 2015-01-28
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 48,12 PLN 0,25 0,69 4,97 11,67 2015-01-28 405 318 000
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,52 PLN -1,25 2,79 4,74 -15,98 2015-01-28 33 839 500
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,12 PLN 0,09 2,49 4,61 13,01 2015-01-28 153 981 000
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 23,07 PLN 0,26 1,36 -0,13 -4,39 2015-01-28 866 222 000
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,22 PLN 0,00 0,99 5,25 11,89 2015-01-28 45 005 300
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,84 PLN -1,01 -0,44 2,09 -9,52 2015-01-28 275 743 000
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,40 PLN 0,00 1,27 3,37 7,38 2015-01-28 91 792 200
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,28 PLN 0,12 0,56 3,76 10,60 2015-01-28 222 942 000
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 17,44 PLN -0,06 1,34 3,32 1,16 2015-01-28 298 657 000
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,44 PLN -0,17 0,26 1,24 2,88 2015-01-28 15 375 900
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,82 PLN 0,00 0,08 0,34 2,34 2015-01-28 1 452 030 000
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 9,14 PLN -0,11 1,90 1,67 -3,59 2015-01-28 262 562 000
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,62 PLN 0,09 0,61 1,31 9,21 2015-01-28 464 089 000
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 134,58 PLN 0,11 0,64 1,34 8,10 2015-01-28 854 114 000
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 72,05 PLN -0,18 0,00 6,74 20,42 2015-01-28 1 476 490 000
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 19,33 USD 0,00 0,21 0,05 -1,02 2015-01-28
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,74 EUR -0,09 0,47 0,94 3,57 2015-01-28
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 45,49 PLN 0,09 -1,58 0,02 4,91 2015-01-28 272 564 000
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,16 PLN 0,10 0,79 1,91 0,00 2015-01-28 77 794 000
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,88 PLN 0,05 0,54 1,09 6,01 2015-01-28 2 103 070 000
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,16 PLN 0,00 0,35 0,88 3,37 2015-01-28 1 349 860 000
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 184,21 PLN 0,01 0,09 0,27 2,43 2015-01-28 2 396 490 000
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,48 PLN 0,10 0,19 0,38 3,46 2015-01-28 715 533 000
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,12 PLN 0,33 1,25 1,25 1,17 2015-01-28 238 454 000
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 196,35 PLN 0,06 0,74 0,91 2,58 2015-01-28 484 035 000
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 18,07 PLN -0,22 1,35 2,55 11,75 2015-01-28 119 440 000
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,85 PLN 0,59 0,74 1,78 -7,18 2015-01-28 28 348 800
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,97 PLN -0,30 -0,30 0,00 0,00 2015-01-28
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,80 PLN 0,00 1,31 2,96 7,14 2015-01-28 11 917 200
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,43 PLN 0,18 1,15 1,87 4,29 2015-01-28 26 165 600
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 13,00 PLN 0,08 0,62 0,78 5,09 2015-01-28 48 600 900
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,08 PLN -0,10 1,20 2,23 0,70 2015-01-28 30 954 700
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,76 PLN -0,31 0,51 1,24 -1,11 2015-01-28 34 857 100
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,70 PLN 0,09 0,69 0,95 8,03 2015-01-28 55 232 600
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,91 PLN 0,17 0,85 1,19 8,08 2015-01-28 33 457 900
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,56 PLN -0,40 -0,24 -0,87 7,17 2015-01-28 56 875 700
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,67 PLN 0,09 0,57 0,57 4,30 2015-01-28 6 890 640
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 120,88 PLN 0,18 1,06 0,36 -1,85 2015-01-28 1 318 800 000
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 50,52 PLN -0,98 -0,75 4,53 28,06 2015-01-28 223 615 000
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 13,55 USD -0,81 -0,51 -2,02 5,20 2015-01-28
SFIO Telekomunikacji Polskiej 27,30 PLN 0,15 0,81 0,74 5,81 2015-01-28 75 228 400