KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

WAR05

Wartość jednostki: 229,61 zł
Aktywa: 136 213 000 zł
Max 1R: 229,95 zł
Min 1R: 225,73 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: KBC TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 229,68 -0,03% -0,03%
7D 229,95 -0,15% -0,14%
1M 229,59 0,01% -0,33%
3M 228,11 0,66% 0,35%
6M 228,34 0,56% 0,86%
1R 225,78 1,70% 2,00%
3L 200,88 14,32% 11,14%
YTD 227,1 1,08% 1,42%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 144,93 zł 5,90%
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 153,62 zł 5,10%
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,68 zł 5,06%
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 105,73 zł 4,26%
KBC Alfa SFIO 2,82 zł 4,06%

Zarządzający

Zarządzający funduszemBogdan Jacaszek
Artur Ratyński
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl