KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

WAR05

Wartość jednostki: 231,5 zł
Aktywa: 127 447 000 zł
Max 1R: 231,5 zł
Min 1R: 226,66 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: KBC TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 231,38 0,05% 0,02%
7D 230,64 0,37% 0,30%
1M 229,16 1,02% 0,55%
3M 228,99 1,10% 0,54%
6M 229,68 0,79% -0,30%
1R 228,34 1,33% 0,29%
3L 204,8 13,04% 8,33%
YTD 227,95 1,41% 0,62%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
KBC Alfa SFIO 2,84 zł 2,90%
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 173,04 zł 2,40%
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 34,56 zł 1,83%
Investor Obligacji (Investor FIO) 317,17 zł 1,68%
NN SFIO Obligacji 2 275,33 zł 1,64%

Zarządzający

Zarządzający funduszemBogdan Jacaszek
Artur Ratyński
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl