Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SUP04_U

Wartość jednostki: 17,91 $
Aktywa: b.d.
Max 1R: 21,55 $
Min 1R: 16,12 $
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)
Towarzystwo: SUPERFUND TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)
1D 17,8 0,62% 0,36%
7D 17,05 5,04% 2,73%
1M 17,55 2,05% 0,94%
3M 16,91 5,91% 3,79%
6M 18,24 -1,81% -0,19%
1R 20,92 -14,39% -8,93%
3L 23,48 -25,00% -16,52%
YTD 16,17 9,27% 6,48%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)

Zarządzający

Zarządzający funduszemDepartament Zarządzania i Analiz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl