Vivante FIZ AN

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SOV25

Wartość jednostki: 734,14 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 853,88 zł
Min 1R: 726,06 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne
Towarzystwo: FINCREA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne
1D -- -
7D -- -0,00%
1M 726,06 1,11% 0,11%
3M 737,67 -0,48% 0,74%
6M 814,61 -9,88% -2,00%
1R 847,01 -13,33% -5,20%
3L -- 2,26%
YTD 740,49 -0,86% 0,54%

Najlepsze fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1235,83 zł 22,92%
Venture FIZ 128,95 zł 18,23%
Eques Fotovoltaica FIZ 1124,2 zł 14,34%
Retail Parks Fund FIZ AN 140,78 zł 12,98%
Distressed Assets FIZ AN 1476,16 zł 11,33%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMeridian Fund Management S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl