Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR54

Wartość jednostki: 74,15 zł
Aktywa: 291 752 000 zł
Max 1R: 76,79 zł
Min 1R: 63,51 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny: Globalny
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji europejskich rynków wschodzących
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji europejskich rynków wschodzących
1D 74,6 -0,60% -1,28%
7D 76,05 -2,50% -1,45%
1M 73,63 0,71% -1,52%
3M 70,07 6,46% 2,88%
6M 67,63 9,64% 1,73%
1R 63,64 16,51% 7,67%
3L 48,73 52,16% 6,81%
YTD 70,47 5,45% 2,23%

Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków wschodzących

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 105,71 zł 24,48%
ING Akcji Środkowoeuropejskich (ING FIO) 166,57 zł 19,57%
AXA Selective Equity (AXA FIO) 146,64 zł 18,87%
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 123,91 zł 17,42%
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 74,15 zł 16,51%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMichał Cichosz

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl