Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR53

Wartość jednostki: 128,47 zł
Aktywa: 579 078 000 zł
Max 1R: 128,94 zł
Min 1R: 124,02 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Globalny
Typ: b.d.
Rodzaj: dłużne globalne korporacyjne
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne globalne korporacyjne
1D 128,43 0,03% 0,06%
7D 127,67 0,63% 0,43%
1M 128,73 -0,20% -0,14%
3M 126,47 1,69% 1,60%
6M 126,59 1,49% 0,84%
1R 124,35 3,31% 2,19%
3L 105,67 21,62% 23,50%
YTD 126,54 1,57% 1,44%

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Wronka

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl