Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR39

Wartość jednostki: 135,63 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 153,47 zł
Min 1R: 127,67 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Europa Środkowo-Wschodnia
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji europejskich rynków wschodzących
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji europejskich rynków wschodzących
1D 136,45 -0,60% -0,26%
7D 135,53 0,07% -1,77%
1M 127,67 5,23% 0,02%
3M 143,96 -5,79% 4,38%
6M 146,62 -7,50% -8,03%
1R 137,03 -1,02% -3,43%
3L 127,76 6,22% 2,30%
YTD 144,44 -6,01% -0,86%

Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków wschodzących

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl