Novo Akcji (Novo FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SEB03

Wartość jednostki: 165,63 zł
Aktywa: 80 474 000 zł
Max 1R: 234,64 zł
Min 1R: 165,63 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: OPERA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 165,63 -1,31% -0,38%
7D 175,11 -5,41% -1,75%
1M 179,18 -7,56% -3,81%
3M 181,65 -8,40% -2,67%
6M 220,45 -25,79% -10,77%
1R 222,99 -26,05% -5,79%
3L 207,15 -20,04% 10,40%
YTD 214,56 -22,45% -2,75%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Klimkowski
Piotr Święcik
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl