Acer Aggressive FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS16

Wartość jednostki: 250,73 zł
Aktywa: 60 144 300 zł
Max 1R: 250,73 zł
Min 1R: 170,41 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: QUERCUS TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D -- 0,02%
7D -- -0,02%
1M 245,68 2,06% 0,33%
3M 215,65 16,27% 1,54%
6M 183,91 36,33% 3,15%
1R 174,23 43,91% 6,26%
3L -- 9,89%
YTD 215,65 16,27% 1,77%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Acer Aggressive FIZ 250,73 zł 43,91%
InReturn FIZ 169,89 zł 32,62%
Open Finance Absolute Return FIZ 1389,02 zł 29,50%
PZU FIZ Akcji Focus 1409,9 zł 28,15%
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1339,51 zł 26,55%

Zarządzający

Zarządzający funduszemJakub Głowacki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl