QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS06

Wartość jednostki: 82,43 zł
Aktywa: 183 647 000 zł
Max 1R: 85,83 zł
Min 1R: 43,43 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: QUERCUS TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 81,97 0,56% -0,07%
7D 79,03 4,30% -0,20%
1M 79,5 3,14% -0,09%
3M 71,36 15,51% 0,66%
6M 56,62 45,58% 2,78%
1R 45,43 81,44% 6,40%
3L 92,95 -11,32% -12,16%
YTD 57,53 44,56% 1,99%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 82,43 zł 81,44%
MM Prime Dynamiczny FIZ 1287,6 zł 36,09%
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ (dawniej Legg Mason) 1272,38 zł 15,19%
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 136,21 zł 5,69%
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 90,24 zł -22,77%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Krzysztof Grudzień
Wojciech Zych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl