PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU05

Wartość jednostki: 130,59 zł
Aktywa: 2 586 770 000 zł
Max 1R: 136,18 zł
Min 1R: 129,09 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: TFI PZU
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 130,79 -0,15% -0,09%
7D 130,78 -0,15% 0,00%
1M 130,58 0,01% 0,15%
3M 135,1 -3,34% -2,31%
6M 133,85 -2,44% -0,79%
1R 130,65 -0,05% 2,34%
3L 115,8 12,77% 14,29%
YTD 131,23 -0,32% 0,70%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Zarządzający

Zarządzający funduszemKonrad Augustyński
Kamil Gaworecki
Paweł Kowalski
Michał Szpin
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl