PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU03

Wartość jednostki: 154,57 zł
Aktywa: 868 175 000 zł
Max 1R: 159,52 zł
Min 1R: 150,02 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: TFI PZU
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 154,57 -0,05% -0,25%
7D 154,34 0,15% -0,20%
1M 156,53 -1,25% -0,77%
3M 158,61 -2,51% -1,71%
6M 155,59 -0,66% -0,75%
1R 150,52 2,71% 2,01%
3L 129,68 19,19% 14,61%
YTD 155,92 -0,62% -0,76%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemKonrad Augustyński
Paweł Kowalski
Tomasz Stadnik
Łukasz Stelmasiak

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl