Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO48

Wartość jednostki: 9,65 zł
Aktywa: 35 735 800 zł
Max 1R: 9,66 zł
Min 1R: 9,48 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
Towarzystwo: Pioneer Pekao TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
1D 9,65 0,10% 0,01%
7D -- 0,10%
1M 9,61 0,42% 0,48%
3M 9,55 1,26% 1,21%
6M 9,59 0,63% 0,85%
1R 9,49 1,79% 1,55%
3L 9,87 -2,23% 4,60%
YTD 9,59 0,52% 0,94%

Najlepsze fundusze ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemRadosław Cholewiński
Bartosz Częścik
Piotr Sałata
Michał Stawicki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl