Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO46

Wartość jednostki: 11,91 zł
Aktywa: 33 757 600 zł
Max 1R: 11,94 zł
Min 1R: 11,17 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: pozostałe
Rodzaj: ochrony kapitału polskie uniwersalne
Towarzystwo: Pioneer Pekao TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze ochrony kapitału polskie uniwersalne
1D 11,91 0,17% 0,12%
7D 11,93 -0,17% -0,10%
1M -- 0,10%
3M 11,77 1,19% 0,66%
6M 11,75 1,36% 0,15%
1R 11,17 6,62% 2,73%
3L 10,38 14,74% 10,26%
YTD 11,77 1,19% 0,97%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRadosław Cholewiński
Bartosz Częścik
Michał Stawicki

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl