Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO19

Wartość jednostki: 9,91 zł
Aktywa: 221 237 000 zł
Max 1R: 9,99 zł
Min 1R: 8,14 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: Pioneer Pekao TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 9,89 0,20% 0,18%
7D 9,99 -0,80% -0,34%
1M 9,51 4,21% 2,68%
3M 8,35 18,68% 13,40%
6M 8,74 13,39% 11,40%
1R 9,04 9,62% 12,26%
3L 9,23 7,25% 17,92%
YTD 8,93 9,14% 10,62%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Jędrzejowski
Piotr Sałata
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl