Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO14

Wartość jednostki: 191,15 zł
Aktywa: 446 572 000 zł
Max 1R: 201,61 zł
Min 1R: 188,89 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: Pioneer Pekao TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 190,5 0,34% 0,33%
7D 193,05 -0,98% -0,67%
1M 193,5 -1,21% -1,05%
3M 198,39 -3,65% -2,80%
6M 197,85 -3,33% -2,32%
1R 193,81 -1,37% 0,29%
3L 180,07 6,15% 12,22%
YTD 194,19 -1,50% -0,33%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Zarządzający

Zarządzający funduszemRadosław Cholewiński
Tomasz Jędrzejowski
Michał Stawicki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl