PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS31

Wartość jednostki: 159,58 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 163,12 zł
Min 1R: 134,72 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 159,24 0,21% 0,01%
7D 157,92 1,05% 0,47%
1M 162,07 -1,54% -1,45%
3M 156,89 1,71% 5,33%
6M 141,5 13,01% 11,64%
1R 143,42 11,27% 22,31%
3L 101,37 57,42% 28,41%
YTD 142,28 12,79% 9,90%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 11,04 zł 36,97%
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 10,12 zł 32,46%
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 129,15 zł 31,44%
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 186,56 zł 31,19%
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 127,79 zł 30,79%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl