PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS31

Wartość jednostki: 142,74 zł
Aktywa: 118 219 000 zł
Max 1R: 150,72 zł
Min 1R: 134,72 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 142,16 0,41% 0,11%
7D 140,59 1,53% 0,55%
1M 144,5 -1,22% -2,52%
3M 138,54 3,03% 4,19%
6M 143,54 -0,56% -2,02%
1R 145,66 -2,00% -5,87%
3R 92,76 53,67% 35,41%
YTD 145,06 -1,55% -4,19%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Remigiusz Nawrat
Sławomir Sklinda
Magdalena Zajączkowska Ejsymont

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz