PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS20

Wartość jednostki: 100,17 zł
Aktywa: 129 178 000 zł
Max 1R: 100,42 zł
Min 1R: 86,83 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 100,11 0,06% -1,46%
7D 99,45 0,72% -0,71%
1M 99,06 1,12% 0,13%
3M 98,66 1,53% 1,65%
6M 92,15 8,70% 5,05%
1R 89,85 11,49% 5,27%
3L 85,99 16,72% 0,35%
YTD 95,47 4,93% 4,14%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,42 zł 23,34%
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 105,17 zł 20,64%
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,61 zł 17,52%
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,52 zł 17,19%
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 129,95 zł 16,60%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Robert Florczykowski
Jacek Lichocki
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Michał Rabiega
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Artur Trela
Rafał Walczak
Robert Wasiak
Łukasz Witkowski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl