PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS20

Wartość jednostki: 89,77 zł
Aktywa: 178 637 000 zł
Max 1R: 92,8 zł
Min 1R: 83,3 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Globalny
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 89,58 0,21% 0,17%
7D 89,17 0,67% 0,17%
1M 89,47 0,34% -0,88%
3M 87,03 3,15% 2,00%
6M 86,24 4,09% -1,72%
1R 92,73 -3,19% -5,84%
3R 84,04 6,24% 1,97%
YTD 88,39 1,72% -2,49%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,88 zł 4,36%
Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec FIO) 119,87 zł 2,71%
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 109,68 zł 1,92%
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 102,09 zł -0,99%
Pretium SFIO 9,81 zł -1,31%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Remigiusz Nawrat
Piotr Nowak
Sławomir Sklinda
Artur Trela
Rafał Walczak
Łukasz Witkowski
Magdalena Zajączkowska Ejsymont

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz