PKO Obligacji (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS04

Wartość jednostki: 286,88 zł
Aktywa: 787 668 000 zł
Max 1R: 287,13 zł
Min 1R: 272 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 287,13 -0,09% -0,02%
7D 286,84 0,01% 0,08%
1M 285,69 0,42% 0,92%
3M 282,98 1,38% 1,94%
6M 278,2 3,12% 4,28%
1R 274,05 4,68% 6,31%
3R 242,62 18,24% 20,46%
YTD 273,75 4,61% 6,07%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemRemigiusz Nawrat
Piotr Nowak
Artur Trela
Rafał Walczak
Łukasz Witkowski

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz