Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPN05

Wartość jednostki: 128,03 zł
Aktywa: 11 224 700 zł
Max 1R: 135,94 zł
Min 1R: 116,87 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: Open Finance TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 127,36 0,53% 0,44%
7D 126,29 1,38% 1,41%
1M 123,59 3,59% 4,32%
3M 123,29 3,84% 3,92%
6M 121,12 5,71% 5,87%
1R 134,43 -4,76% -1,80%
3L -- 33,42%
YTD 122,56 4,24% 6,29%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek

Zarządzający

Zarządzający funduszemPrzemysław Nowicki

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz