Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPN05

Wartość jednostki: 164,34 zł
Aktywa: 12 356 900 zł
Max 1R: 165,54 zł
Min 1R: 124,07 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: Open Finance TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 163,99 0,21% 0,41%
7D 161,45 1,79% 1,47%
1M 161,76 1,59% 1,62%
3M 159,85 2,81% 3,95%
6M 145,81 12,71% 13,52%
1R 130,34 26,09% 24,27%
3L 127,15 29,09% 30,38%
YTD 148,36 10,64% 11,54%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 11,18 zł 38,54%
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 133,91 zł 36,60%
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 132,48 zł 35,92%
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 192,08 zł 35,32%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 92,63 zł 31,69%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Niniewski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl