Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MIL30

Wartość jednostki: 182,84 zł
Aktywa: 144 330 000 zł
Max 1R: 186,73 zł
Min 1R: 167,31 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Towarzystwo: Millennium TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
1D 182,9 -0,03% -0,04%
7D 183,07 -0,13% 0,02%
1M 183,41 -0,31% 0,85%
3M 185,7 -1,54% 0,29%
6M 183,07 -0,13% 3,25%
1R 186,73 -2,08% 4,18%
3L 167,51 9,15% 13,36%
YTD 182,32 -0,28% 4,79%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera NGO SFIO 11,17 zł 15,39%
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,05 zł -0,46%
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 60,72 zł -1,41%
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 182,84 zł -2,08%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Grzywa
Marcin Wiński
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl