Millennium Depozytowy (Millennium FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MIL04

Wartość jednostki: 172,77 zł
Aktywa: 1 266 190 000 zł
Max 1R: 172,88 zł
Min 1R: 168,27 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: Millennium TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 172,78 -0,01% -0,02%
7D 172,75 0,01% 0,01%
1M 172,64 0,08% 0,23%
3M 171,7 0,62% 0,82%
6M 170,2 1,51% 1,82%
1R 168,27 2,67% 3,40%
3R 155,94 10,81% 12,31%
YTD 168,75 2,39% 2,93%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemRadosław Plewiński

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz