Millennium Depozytowy (Millennium FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MIL04

Wartość jednostki: 176,39 zł
Aktywa: 1 375 220 000 zł
Max 1R: 176,39 zł
Min 1R: 173,74 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: Millennium TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 176,37 0,01% -0,24%
7D 176,32 0,04% -0,33%
1M 176,1 0,20% -0,21%
3M 175,48 0,52% 0,05%
6M 175,03 0,78% 0,31%
1R 174,21 1,25% 0,95%
3L 168,14 4,91% 7,17%
YTD 175,23 0,66% 0,24%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,34 zł 2,35%
PKO Płynnościowy SFIO 11,27 zł 2,27%
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1093,87 zł 2,22%
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,95 zł 2,05%
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,69 zł 1,85%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMateusz Łosicki
Radosław Plewiński
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl