Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH03

Wartość jednostki: 279,65 zł
Aktywa: 184 401 000 zł
Max 1R: 286,26 zł
Min 1R: 272,41 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: Legg Mason TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 279,63 0,01% 0,01%
7D 278,98 0,24% 0,19%
1M 279,13 0,19% 0,23%
3M 275,57 1,48% 1,33%
6M 275,83 1,38% 1,38%
1R 281,67 -0,72% 0,66%
3L 255,66 9,38% 11,95%
YTD 280,73 -0,15% 0,87%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 131,46 zł 2,28%
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 123,43 zł 2,10%
NN SFIO Obligacji 2 267,65 zł 1,42%
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 297,66 zł 1,05%
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,58 zł 1,03%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Dolegacz
Zenon Łyś
Tomasz Płatek
Piotr Rzeźniczak
Krzysztof Socha
Mieszko Żakiewicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl