Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH03

Wartość jednostki: 283,34 zł
Aktywa: 202 171 000 zł
Max 1R: 286,26 zł
Min 1R: 258,74 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: Legg Mason TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 283,91 -0,20% -0,17%
7D 283,9 -0,20% -0,14%
1M 285,28 -0,68% -0,31%
3M 279,58 1,34% 1,45%
6M 274,27 3,31% 2,77%
1R 258,74 9,51% 6,87%
3L 236,84 19,64% 19,37%
YTD 280,73 1,16% 1,12%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 134,07 zł 14,88%
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 283,34 zł 9,51%
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,57 zł 9,30%
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 119,22 zł 9,30%
ING Obligacji 2 SFIO 265,56 zł 9,12%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Dolegacz
Zenon Łyś
Tomasz Płatek
Piotr Rzeźniczak
Krzysztof Socha
Mieszko Żakiewicz

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz