Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH03

Wartość jednostki: 272,68 zł
Aktywa: 178 117 000 zł
Max 1R: 283,82 zł
Min 1R: 272,52 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: Legg Mason TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 272,68 0,06% 0,10%
7D 274,88 -0,80% -0,43%
1M 279,28 -2,39% -1,29%
3M 281,52 -3,14% -1,51%
6M 278,65 -2,28% -0,69%
1R 278,26 -1,80% -0,29%
3L 255,07 6,90% 8,76%
YTD 277,59 -1,93% -0,22%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
NN Obligacji (NN FIO) 285,45 zł 1,05%
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,88 zł 0,92%
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 137 zł 0,54%
PZU FIO Ochrony Majątku 60,64 zł 0,30%
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 106,16 zł -0,01%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Dolegacz
Zenon Łyś
Tomasz Płatek
Piotr Rzeźniczak
Krzysztof Socha
Mieszko Żakiewicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl