Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH02

Wartość jednostki: 332,86 zł
Aktywa: 1 009 410 000 zł
Max 1R: 409,86 zł
Min 1R: 295,76 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Legg Mason TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 332,28 0,17% -0,03%
7D 335,24 -0,71% -1,00%
1M 333,76 -0,27% 0,31%
3M 312,57 6,49% 6,50%
6M 346,25 -3,87% -4,37%
1R 403,24 -17,45% -12,11%
3L 332,66 0,06% 7,82%
YTD 316,51 3,43% 1,36%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Dolegacz
Zenon Łyś
Tomasz Płatek
Piotr Rzeźniczak
Krzysztof Socha
Mieszko Żakiewicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl