First Private Equity FIZ AN

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV04

Wartość jednostki: 1 179,1 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1 454,7 zł
Min 1R: 1 179,1 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne
Towarzystwo: Origin TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne
1D -- -
7D -- -0,00%
1M -- 0,03%
3M 1312,06 -10,13% -2,67%
6M 1305,4 -9,68% -3,32%
1R 1454,7 -18,95% -3,72%
3L -- 12,44%
YTD -- -0,20%

Najlepsze fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1225,56 zł 22,19%
Venture FIZ 126,22 zł 18,21%
Distressed Assets FIZ AN 1442,03 zł 14,88%
Retail Parks Fund FIZ AN 136,51 zł 12,97%
PSF FIZ AN 127,81 zł 10,98%

Zarządzający

Zarządzający funduszemVestor Dom Maklerski S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl