Investor Gold FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV02

Wartość jednostki: 1 464,75 zł
Aktywa: 48 042 400 zł
Max 1R: 1 704,11 zł
Min 1R: 1 391,71 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: Investors TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D -- 0,95%
7D -- 0,18%
1M 1512,65 -3,17% -2,63%
3M 1496,79 -2,14% -7,84%
6M 1391,71 5,25% -5,90%
1R 1667,21 -12,14% -19,72%
3L -- -21,21%
YTD 1391,71 5,25% -1,24%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 51,5 zł -9,38%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 143,93 zł -11,35%
Investor Gold FIZ 1464,75 zł -12,14%
Investor Gold Plus FIZ 8652,41 zł -13,42%
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 502,7 zł -19,38%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMaciej Kołodziejczyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl