NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING33

Wartość jednostki: 153,95 zł
Aktywa: 218 832 000 zł
Max 1R: 176,33 zł
Min 1R: 140,23 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji europejskich rynków wschodzących
Towarzystwo: NN Investment Partners TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji europejskich rynków wschodzących
1D 149,8 2,77% 1,24%
7D 148,91 3,38% 1,92%
1M 162,33 -5,33% -2,26%
3M 146,11 5,37% 6,20%
6M 158,04 -2,59% -1,54%
1R 175,69 -12,94% -8,87%
3L 156,71 -1,76% -8,92%
YTD 147,02 2,23% 2,71%

Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków wschodzących

Zarządzający

Zarządzający funduszemMichał Kopiczyński
Marcin Szortyka
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl