ING Akcji Środkowoeuropejskich (ING FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING33

Wartość jednostki: 168,61 zł
Aktywa: 171 687 000 zł
Max 1R: 179,5 zł
Min 1R: 142,93 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Europa Środkowo-Wschodnia
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji europejskich rynków wschodzących
Towarzystwo: ING TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji europejskich rynków wschodzących
1D 168,61 1,22% 0,81%
7D 171,91 -1,92% -1,01%
1M 169,18 -0,32% -0,19%
3M 166,22 1,44% 3,48%
6M 159,2 5,91% 2,65%
1R 142,93 19,56% 7,95%
3L 119,44 41,17% 9,32%
YTD 167,06 1,44% 3,35%

Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków wschodzących

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 106,23 zł 21,84%
AXA Selective Equity (AXA FIO) 148,54 zł 19,67%
ING Akcji Środkowoeuropejskich (ING FIO) 168,61 zł 19,56%
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 75,69 zł 18,80%
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 125,18 zł 17,72%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMichał Kopiczyński
Marcin Szortyka

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl