ING Zrównoważony (ING FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING02

Wartość jednostki: 297,83 zł
Aktywa: 634 316 000 zł
Max 1R: 300,15 zł
Min 1R: 276,63 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: ING TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 297,83 0,18% 0,05%
7D 297,99 0,12% -0,11%
1M 292,28 2,52% 2,39%
3M 289,35 3,11% 2,09%
6M 284,94 5,29% 2,26%
1R 280,58 6,34% 3,42%
3R 233,26 27,91% 21,53%
YTD 283,56 5,44% 1,77%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Zarządzający

Zarządzający funduszemJarosław Karpiński
Michał Kopiczyński
Krzysztof Kożuchowski
Marcin Szortyka

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz