NN Zrównoważony (NN FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING02

Wartość jednostki: 334,32 zł
Aktywa: 666 230 000 zł
Max 1R: 334,32 zł
Min 1R: 278,88 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: NN Investment Partners TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 334,06 0,08% 0,06%
7D 327,15 2,19% 1,17%
1M 324,06 3,17% 1,66%
3M 314,64 6,25% 4,00%
6M 296,67 12,69% 10,17%
1R 291,98 14,50% 11,31%
3L 284,29 17,81% 10,19%
YTD 303,28 10,28% 8,21%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Zarządzający

Zarządzający funduszemWojciech Górny
Jarosław Karpiński
Marcin Szortyka
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl