subGO Micro (GO FUND FIZ)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

GOU02

Wartość jednostki: 1,0581 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1,2562 zł
Min 1R: 1,0256 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: GO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D -- -1,31%
7D -- -1,12%
1M -- -0,87%
3M 1,0742 -0,93% -0,32%
6M 1,2242 -13,11% 5,30%
1R 1,2562 -15,87% 5,91%
3L -- 0,69%
YTD 1,0515 2,91% 3,91%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,42 zł 24,70%
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 104,07 zł 22,77%
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,57 zł 19,94%
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 114,54 zł 18,74%
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,47 zł 18,46%

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Kołodziejak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl