Investor Turcja (Investor SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

DWS32

Wartość jednostki: 158,88 zł
Aktywa: 90 226 800 zł
Max 1R: 193,23 zł
Min 1R: 136,65 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji tureckich
Towarzystwo: Investors TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji tureckich
1D 159,47 -0,37% -0,25%
7D 161,44 -1,59% -1,30%
1M 160,58 -1,06% -0,65%
3M 151,41 4,44% 5,75%
6M 166,52 -7,22% -2,80%
1R 174,89 -9,15% -3,40%
3L 146,76 8,26% 18,43%
YTD 151,45 4,53% 5,24%

Najlepsze fundusze akcji tureckich

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 96,73 zł 0,10%
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 38,97 zł -0,71%
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 98,45 zł -1,68%
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 64,01 zł -5,53%
Investor Turcja (Investor SFIO) 158,88 zł -9,15%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMikołaj Stępniewski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl