Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN03

Wartość jednostki: 418,28 zł
Aktywa: 723 783 000 zł
Max 1R: 475,12 zł
Min 1R: 371,59 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Aviva Investors Poland TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 417,05 0,29% -0,03%
7D 420,36 -0,49% -1,00%
1M 409,15 2,23% 0,31%
3M 383,93 8,95% 6,50%
6M 427,19 -2,09% -4,37%
1R 467,37 -10,50% -12,11%
3L 390,49 7,12% 7,82%
YTD 398,97 3,12% 1,36%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemGrzegorz Czekaj
Dawid Frączek
Rafał Janczyk
Marek Kaźmierczak
Łukasz Kurek
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl