Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN03

Wartość jednostki: 439,8 zł
Aktywa: 838 813 000 zł
Max 1R: 464,38 zł
Min 1R: 409,69 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Aviva Investors Poland TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 436,45 0,77% 0,41%
7D 429,28 2,45% 2,52%
1M 432,48 1,69% 1,16%
3M 440,51 -0,16% -1,50%
6M 426,15 3,20% 0,17%
1R 452,42 -2,79% -2,92%
3L 331,92 32,50% 20,58%
YTD 434,22 1,15% 1,23%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
ING Selektywny (ING FIO) 75,59 zł 6,43%
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 207,48 zł 6,08%
Novo Akcji (Novo FIO) 217,24 zł 5,26%
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 95,68 zł 4,79%
ING Akcji (ING FIO) 289,4 zł 4,19%

Zarządzający

Zarządzający funduszemGrzegorz Czekaj
Dawid Frączek
Rafał Janczyk
Marek Kaźmierczak
Łukasz Kurek

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz