BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CAB14

Wartość jednostki: 17,37 zł
Aktywa: 306 700 000 zł
Max 1R: 17,5 zł
Min 1R: 16,64 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: BPH TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 17,46 -0,52% -0,34%
7D 17,44 -0,40% -0,32%
1M 17,34 0,17% 0,18%
3M 16,95 2,18% 2,18%
6M 17,24 0,75% 1,28%
1R 16,75 3,70% 4,33%
3L 15,34 13,23% 14,90%
YTD 16,99 2,30% 2,19%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 28,59 zł 9,29%
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 230,99 zł 9,09%
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 158,9 zł 8,75%
PZU SFIO Universum 1370,59 zł 7,97%
KBC Stabilny (KBC FIO) 249 zł 7,75%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Godyń
Paweł Gołębiewski
Jarosław Lis
Marcin Winnicki
Monika Zduńska

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl