BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CAB14

Wartość jednostki: 17,22 zł
Aktywa: 317 633 000 zł
Max 1R: 17,3 zł
Min 1R: 16,49 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: BPH TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D -- 0,00%
7D 17,2 0,12% 0,14%
1M 17,24 -0,12% -0,14%
3M 16,79 2,56% 2,40%
6M 16,85 2,20% 2,54%
1R 16,97 1,47% 1,75%
3R 15,21 12,84% 15,72%
YTD 16,77 2,87% 3,51%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Godyń
Paweł Gołębiewski
Jarosław Lis
Monika Milko
Marcin Winnicki

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz