AXA Obligacji (AXA FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA05

Wartość jednostki: 131,53 zł
Aktywa: 634 991 000 zł
Max 1R: 132,07 zł
Min 1R: 121,77 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: AXA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 131,35 0,14% 0,12%
7D 130,96 0,44% 0,39%
1M 131,58 -0,04% 0,10%
3M 130,41 0,86% 1,36%
6M 127,59 3,09% 3,37%
1R 121,77 8,02% 7,34%
3L 108,22 21,54% 20,05%
YTD 130,16 1,24% 1,42%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 134,31 zł 15,09%
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 120,39 zł 10,64%
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 284,71 zł 10,28%
ING Obligacji 2 SFIO 266,72 zł 9,86%
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,59 zł 9,52%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Mizerski

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz