Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK31

Wartość jednostki: 1 041,85 zł
Aktywa: 558 202 000 zł
Max 1R: 1 042,25 zł
Min 1R: 1 028,86 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: BZ WBK TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 1041,86 -0,00% -0,26%
7D 1041,55 0,03% -0,34%
1M 1041,84 0,00% -0,25%
3M 1038,97 0,28% 0,05%
6M 1033,79 0,78% 0,30%
1R 1030,3 1,12% 0,96%
3L -- 7,13%
YTD 1037,26 0,36% 0,23%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,34 zł 2,35%
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1094,48 zł 2,27%
PKO Płynnościowy SFIO 11,27 zł 2,27%
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,73 zł 1,99%
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,67 zł 1,85%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Pisarczyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl