Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK09

Wartość jednostki: 28,32 zł
Aktywa: 1 038 370 000 zł
Max 1R: 31,35 zł
Min 1R: 28,24 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: BZ WBK TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 28,42 -0,35% -0,21%
7D 28,68 -1,26% -0,92%
1M 29,12 -2,75% -2,01%
3M 28,84 -1,80% -1,25%
6M 30,75 -7,90% -6,08%
1R 30,06 -5,79% -4,10%
3L 26,94 5,12% 7,11%
YTD 29,53 -4,06% -2,27%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 425,99 zł 4,91%
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 143,87 zł 2,48%
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 125,72 zł -2,34%
NN Zrównoważony (NN FIO) 290,4 zł -2,63%
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 162,52 zł -2,90%

Zarządzający

Zarządzający funduszemSzymon Borawski-Reks
Paweł Pisarczyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl