Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK04

Wartość jednostki: 31,33 zł
Aktywa: 803 530 000 zł
Max 1R: 31,4 zł
Min 1R: 28,93 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: BZ WBK TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 31,27 0,19% 0,11%
7D 31,3 0,10% 0,15%
1M 31,19 0,45% 0,61%
3M 30,98 1,13% 1,04%
6M 30,86 1,52% 1,28%
1R 29,37 6,67% 4,07%
3L 25,79 21,11% 14,93%
YTD 30,74 2,02% 2,01%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 230,83 zł 8,84%
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 159,44 zł 8,70%
PZU SFIO Universum 1368,12 zł 8,02%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 28,37 zł 7,67%
KBC Stabilny (KBC FIO) 248,98 zł 7,09%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKatarzyna Dąbrowska
Witold Garstka

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz