Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL06

Wartość jednostki: 103,37 zł
Aktywa: 186 437 000 zł
Max 1R: 109,8 zł
Min 1R: 98,84 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 103,2 0,16% -1,43%
7D 103,92 -0,53% -2,00%
1M 103,36 0,01% -1,29%
3M 100,42 2,94% 0,18%
6M 103,08 0,28% -0,86%
1R 106,98 -3,37% -2,11%
3L 112,23 -7,85% -7,64%
YTD 102,73 -0,70% -0,27%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Małyska
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl