Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs
Radio Zet
Zobacz profil Rubicon Partners

Technicznie jesteśmy gotowi do odrabianie strat

Autor: ~Technik [37.31.52.*], 2013-04-19 11:25
Akcję są skrajnie wyprzedanie, wskaźniki schłodzone i już zaczynają generować sygnał K

Gotówka na Twoim koncie
nawet w 20 minut!

Re: Technicznie jesteśmy gotowi do odrabianie strat

Autor: ~ukryty w kuchni [78.88.54.*], 2013-04-19 12:00
Około południa, tj. około 15ej powoli trend zacznie się odwracać :P

Re: Technicznie jesteśmy gotowi do odrabianie strat

Autor: ~tony [86.165.163.*], 2013-04-19 12:08
co za bzdura, cały czas ktoś wywala po 0,1 i nawet po 0,09 są chętni więc nie wchodzić w badziew bo strata pewna

Re: Technicznie jesteśmy gotowi do odrabianie strat

Autor: ~ukryty w kuchni [78.88.54.*], 2013-04-19 12:22
pestka jest innego zdania i nie uważa tego za bzdurę!

Re: Technicznie jesteśmy gotowi do odrabianie strat

Autor: ~RBC [83.10.253.*], 2013-04-19 20:55
19.04.2013 20:49 - 13643092

RUBICON PARTNERS SA wykup części obligacji zamiennych serii B w celu umorzenia
Raport bieżący 34/2013
Zarząd RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 19 kwietnia 2013 roku, w wyniku zawartej umowy poza rynkiem, Spółka dokonała wykupu w celu umorzenia części Obligacji zamiennych na okaziciela serii B ("Obligacje"), o łącznej wartości nominalnej w kwocie 25 393 000,00 złotych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie warunków emisji obligacji opublikowanych raportem bieżącym nr 30/2011 z dnia 10 kwietnia 2011 roku oraz raportem nr 45/2011 z 3 czerwca 2011 roku.
RUBICON PARTNERS S.A informuje, że wykupionych zostało 25 393 sztuki Obligacji serii B. Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła 1000,00 złotych i równa była cenie emisyjnej. Łączna wartość wykupionych obligacji wynosiła 25 393 000,00 złotych, powiększona o sumę odsetek od Obligacji za ostatni okres odsetkowy do dnia wykupu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mln/


Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 19.04.2013 20:49

Re: Technicznie jesteśmy gotowi do odrabianie strat

Autor: ~Ludwika [79.163.124.*], 2013-04-19 22:33
http://biznes.pap.pl/NSE/pl/news/listings/info/757123,rubicon-partners-sa-emisja-i-przydzial-obligacji-serii-f

Re: Technicznie jesteśmy gotowi do odrabianie strat

Autor: ~Ludwika [79.163.124.*], 2013-04-19 22:37
http://biznKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-19
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Zawarcie umów objęcia akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 32/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku, Zarząd spółki RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") informuje, iż w ramach realizacji uchwały nr 1, 2 i 3 Zarządu Spółki z dnia 17 kwietnia 2013 roku (podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego) w dniu 18 kwietnia 2013 roku zostały podpisane Umowy Objęcia akcji nowej emisji serii I w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii F w wyniku czego ogółem objęto 83 100 000 akcji nowej emisji serii I.
Akcje serii I zostały objęte i opłacone przez 5 osób prawnych i jedną osobę fizyczną.

Objęcie akcji nastąpiło w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii F.

Ponadto, Zarząd informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 zawarte zostały także umowy objęcia akcji serii H, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego w subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E. W wyniku tej subskrypcji objęto i opłacono łącznie 35 300 000 akcji nowej emisji serii H. Akcje serii H zostały objęte przez 4 osoby prawne i 2 osoby fizyczne.

es.pap.pl/NSE/pl/reports/espi/view/228943