Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia


Słownik - Emerytury

Wpisz szukane słowo

Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE):


Nowa instytucja funkcjonująca w ramach II filaru, PTE ma formę spółki ...

zobacz pozostałe hasła...


  Źródło: Artur Rdzanek 2004-01-07 17:28

Wszystko o emeryturze

Kto jest uprawniony do emerytury oraz wcześniejszej emerytury? Co oznaczają terminy: okresy składkowe, nieskładkowe? Jak liczyć podstawę wymiaru emerytury oraz samą emeryturę?

1. Kto jest uprawniony do otrzymania emerytury
2. Okresy składkowe, nieskładkowe i uzupełniające
3. Co to jest podstawa wymiaru emerytury
4. Liczymy podstawę wymiaru emerytury
5. Liczymy wysokość emerytury
6. Co powinni wiedzieć przyszli emeryci kontynuujący pracę zawodową
7. Dokumenty niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o emeryturę
8. Uzyskanie decyzji i postępowanie odwoławcze
9. Zestawienie przeciętnych wynagrodzeń w latach 1950-2002


Do obliczenia stażu ubezpieczeniowego bierze się pod uwagę:

- okresy składkowe - są nimi m.in.: okresy ubezpieczenia, opłacania składki na ubezpieczenie społeczne oraz np. zasadniczej służby wojskowej, działalności kombatanckiej, pracy przymusowej, internowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Szczegółowo wymienione są w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentowane są m.in. przez: świadectwa pracy, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, potwierdzenie ubezpieczenia przez ZUS, potwierdzenie opłacania składek, książeczkę wojskową lub zaświadczenie Wojskowej Komisji Uzupełnień, zaświadczenia wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej lub Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaświadczenia i decyzje Urzędu Pracy, dokumenty wydawane przez inne podmioty oraz zeznania świadków.

- okresy nieskładkowe - są nimi m.in. okresy: pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego i opiekuńczego), świadczenia rehabilitacyjnego, okresu nauki w szkole wyższej, niewykonywania pracy na skutek represji politycznych, pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego. Szczegółowo wymienione są w art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentowane są m.in. przez: zaświadczenia pracodawcy, decyzje ZUS, dyplomy ukończenia szkoły wyższej, zaświadczenia wystawione przez szkoły wyższe, zaświadczenia i decyzje Urzędu Pracy, dokumenty wydawane przez inne podmioty oraz zeznania świadków.

Uwaga!

Długość okresów nieskładkowych nie może przekraczać 1/3 z udowodnionych okresów składkowych. Gdy okresy składkowe i nieskładkowe zbiegają się w czasie, przyjmuje się do ustalenia prawa do świadczenia okres korzystniejszy dla ubezpieczonego.

- okresy uzupełniające - to okresy mogące zostać uwzględnione, jeżeli suma okresów składkowych i nieskładkowych nie wystarcza do uzyskania prawa do emerytury i traktuje się je jako okresy składkowe. Są nimi:
* okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki;
* przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia;
* przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

Jeśli wymienione okresy uzupełniające zostały już uwzględnione do nabycia prawa do świadczenia z tytułu ubezpieczenia rolników, to nie mogą być już uwzględniane przy ustalaniu okresu wymaganego do przyznania emerytury z ZUS.

Przykład:

Ubezpieczony 65 letni mężczyzna złożył wniosek o przyznanie emerytury. Zdołał udokumentować 3 lata i 2 miesiące okresów składkowych oraz 19 lat i 6 miesięcy okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W tym wypadku do wymaganego stażu ubezpieczeniowego zostanie zaliczony pełny udowodniony wymiar okresu składkowego, tj. 3 lata i 2 miesiące oraz 16 lat i 10 miesięcy okresów uzupełniających, do jakich zaliczana jest praca w gospodarstwie rolnym. W sumie daje to 20 lat stażu ubezpieczeniowego wymaganego dla uzyskania emerytury o skróconym okresie składkowym i nieskładkowym. Emerytura taka nie ma jednak gwarancji podwyższenia jej wysokości do kwoty najniższej emerytury.

Ustalone tak okresy od ukończenia 15 roku życia powinny zostać wpisane do kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych, tj. do druku ZUS RP-6.


Kup Apartament nad Morzem i Zarabiaj nawet do 8%

Komentarze do artykułu
Re: Wszystko o emeryturze Autor: ~kosmaty   2012-02-27 20:33
liczyć możesz.
Wszystko o emeryturze Autor: ~agata Tara   2011-02-27 15:01
Mam tylko 6lat skladkowych .Czy moge liczyc na otrzymanie emerytury
Wszystko o emeryturze Autor: ~Halina   2010-11-28 13:37
Proszę o podpowiedź, gdyż muszę złożyć wniosek o przyznanie renty, a mam wątpliwości, mianowicie: - mieszkam na stałe w Niemczech i nigdy nie pracowałam na podstwIe umowy o prace. Jednakże od trzech l (..)
Ludzie zapraszam na stronę ZUSu Autor: ~antydoradca   2009-03-26 14:01
nie lubię ZUSU ale stronę mają zrobioną b.dobrze. Na prawie wszystkie wasze pytania są tam odpowiedzi
Wszystko o emeryturze Autor: ~mirka_55   2009-03-26 13:19
Czy do obliczenia podstawy emerytury mogę podać rok , w którym odeszłam na emeryturę? Rozumiem, że przepis mówiący, że ma być to rok poprzedzający odejście działa z korzyścią dla emeryta, są jednak wy (..)
Re: Wszystko o emeryturze Autor: ~hyhy   2009-02-08 22:33
akt urodzenia?
Wszystko o emeryturze Autor: ~gadam   2009-02-05 21:10
Jednym z dokumentow zalaczonych do wniosku ma byc:Dokument stwierdzajacy date urodzenia.O jaki najprostszy dokument w tym wzgledzie chodzi?
Wszystko o emeryturze Autor: ~ Elżbieta   2009-01-12 18:32
Czy mogę otrzymać emeryturę kończąc w styczniu 2009 r. 56 lat ,mając 18 lat składkowych , 13 nieskładkowych.
k;; Autor: ~k';;   2012-02-27 15:22
c ;;
Wszystko o emeryturze Autor: ~Marianna   2009-01-12 18:22
Czy mogę otrzymać emeryturę kończąc w styczniu 2009 r. 56 lat , mając 18 lat składkowych , 13 lat nieskładkowych

Wiadomości przez email

Dziennik Bankier.pl
Twój e-mail:

Zobacz także

2014-04-24
20:37 OPONEO.PL S.A.: wyniki finansowe [ESPI (Emitent)]
20:19 AIN: Cesja praw i obowiązków z umowy współpracy [EBI (raporty spółek)]
20:16 DSS S.A.: Informacja o zmianie koncesji udzielonej dla spółki zależnej KKSM i poszerzeniu zasobów surowców posiadanych przez Grupę Kapitałową DSS S.A. [ESPI (Emitent)]
20:12 OPONEO.PL S.A.: wyniki finansowe [ESPI (Emitent)]
19:57 INVENTUM TFI SA: Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Towarzystwa [ESPI (Emitent)]


Gorące tematy

10 lat Polski w Unii Europejskiej
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Rozliczenia podatkowe - PIT 2013
Bitcoin - wirtualna waluta
Budżet 2014
Mieszkanie dla młodych
Raport o cenach paliw
Oczy świata zwrócone na Ukrainę
Służba zdrowia pod kroplówką
Rząd majstruje przy emeryturach


Centrum Finansowe

Zamów online produkty finansowe:
Fundusze emerytalne
Przejdź do serwisu

Emerytury
Finanse osobiste

Narzędzia powiązane

Porównywarka kont oszczędnościowych
Porównywarka kredytów mieszkaniowych
Porównywarka lokat